28. november 2012

Klubben som sjef - arbeid med ny sportsplan

Det er fra NFF sin side en prioritert oppgave at alle norske fotballklubber skal ha en sportsplan, der mottoet er "Klubben som sjef". I Siljan ønsker vi å revidere vår gamle/jobbe fram en ny sportsplan.

Har du noen innspill og ideer på hva som bør være med? Møt opp på møtet angående Siljan-fotballens fremtidige sportsplan!
Tid: Tirsdag 4. desember klokka 18.00.
Sted: Siljanhallen.

Sportsplan er sett på som viktig av (minst) fire grunner:
  • Sportsplanen bidrar til å klargjøre for klubben og klubbens ledelse hvilke verdier klubben skal drives etter.
  • Sportsplanen styrker muligheten for kontinuitet og kunnskapsoverføring. Det ser vi spesielt når noen slutter eller ved endring i viktige roller og funksjoner i klubben. På den måten kan planen bidra til å lette arbeidet for å rekruttere nye folk.
  • Sportsplanen gir en beskrivelse av hvordan klubben ønsker at sport skal organiseres og hvilke målsettinger klubben har for de aktive på de ulike nivåene.
  • Sportsplanen tydeliggjør hvilke oppgaver som følger av funksjoner i den enkelte klubb og etter hvilke verdier den enkelte skal arbeide etter.

Hilsen Frode Berg (leder SIL-fotball) og Per Arne Hanssen (sportslig utvalg)

18. november 2012

Tur til Rauland for aktive løpere

Skigruppa har planlagt tur til Rauland for alle løperne. Vi drar opp fredag 23/11 og skal ned igjen på søndag. Håper på godt skiføre og bra vær. Innbydelse sendt ut pr. epost.

12. november 2012

Spillermøte Siljan A-lag ang 2013

Brede Rønningen har takket ja, og blir trener for Siljan A-lag sesongen 2013!
 Siljan IL har stor tro på at dette er en god løsning når vi skal gjøre comeback med seniorlag i seriesystemet neste sesong.
Onsdag 14. november, ca kl. 20.45 (etter treninga) blir det spillermøte ang neste sesong.