29. juni 2007

Litt historie rundt Fagerlund


Fagerlund må være et nyere navn, som folk satte på det nye idrettsanlegget. Kan dette være fra tidlig 1920 tallet?
Her må andre svare mer nøyaktig.
Dette navnet vitner om optimisme og ei ny tid for folk i bygda: Frilynt ungdomslag, samhold, felleskap, nyskapning.
Bygningen som sto der, vitnet om nøyaktighet og stilsans, bygget kun på dugnad såvidt jeg vet.

Vi mangler bilder fra huset på Fagerlund og vil gjerne ha opplysninger om slike finnes.
Eneste vi finner er dette fra et snekkerkurs. Inngangspartiet i bakgrunnen.

Mange takk til Lars Vaagland og Siljan Historielag for denne artige informasjonen!

Trollmyras historie


Trollmyrolla er navnet på et oppkomme som ligger i kanten av grasbanen. Det er blitt ødelagt av diverse dreneringer og innestegning, slik at vannet idag er blitt surt.
Før maskinenes inntreden ga olla reint og sikkert vann, uansett tørketid.
Trollmyra lå rett nedenfor olla. Veien og skolen har tørket ut mye av lokaliteten.
Navnet blir jo gjetning. Men Trollmyr er et meget gammelt navn, som står nevnt på kart fra 1800tallet.(Se Fra Skrim til Farris nr. 6, side 10)
Den gang var navn mer tradisjonsorientert enn nå.
Dermed mener jeg det grunnlag for å si at Trollmyrnavnet kan være flere hundre år gammelt. Dette blir selvsagt en hypotese, som står for min regning:
Fra middelalder ble troll forbundet med mørkekrefter, og det onde, som skulle bekjempes.
Kanskje dette peker mot at området har blitt benyttet religiøst i hedensk tid. Vi vet at folk har bodd i dette området i jernalder, jfr Bakkaneriset.
Jeg vil anta at området er brukt av endog bronsealderens mennesker. Vann, myr og oller var sentrale i deres verdensoppfatning.
Da kan olla, myra og det lille vannet i sammenheng hatt en viktigere betydning enn dagens samfunn klarer å forholde seg til.
Uansett har nok navnene appellert til folkefantasien. Dermed kan et gammelt navn ha fått fornyet betydning, og levd videre.
Både Trollmyr og Loppedåpan er nå drenert bort, slik at kun navnene er tilbake.
Veldig flott at banen fikk navnet etter Trollmyr.
Ikke desto mindre: Området har fått ny betydning, i og med idrettshall, skole og barnehage.
-Kanske de viktigste vekstfaktorene for bygda vår.
Demed er vel skapertradisjonen ivaretatt?

Mange takk til Lars Vaagland i Siljan Historielag som har gitt oss denne flotte informasjonen!

28. juni 2007

Vi går glipp av endel penger

SiljanFotball har i år gått glipp av endel penger. Sparebank 1 delte akkurat ut over 2 millioner til diverse lag og foreninger i distriktet. Skigruppa og Siljan Mc søkte og fikk midler.
Siljan Mc og skigruppa er meget dyktige på denne biten av klubbdrift og henter ofte inn penger fra forskjellige steder.
SiljanFotball er det ikke og fikk heller ikke penger.

Det finnes et utall støtteordninger og fond hvor man kan søke om penger.
En sikker årlig inntekt er statens tilskudd til lag og foreninger. SiljanIdrettsråd mottok og fordelte i 2006 kr 72 352. Denne summen er basert på antall medlemmer.

Vi burde kanskje hatt en i klubbens hovedstyre som kun hadde som oppgave å søke diverse midler på vegne av alle undergruppene.
Her går vi glipp av masse penger!

Kommunalt eierskap av Siljanhallen?

SiljanIL er ei en særstilling i forhold til andre idrettslag ved at vi eier Siljanhallen.
Gjerpenhallen, Gulsethallen, Kveldehallen  er alle eid av kommunene og lagene leier brukstid.
Hos oss er det motsatt. Kommunen leier av laget. Stikk imot all vanlig praksis.
Alle undergrupper er tjent med en bedre økonomi i hovedlaget. Hovedlaget bør derfor sterkt vurdere å selge hallen til Siljan kommune hvis det er mulig, for deretter som alle andre idrettslag å leie den tilbake.
Vi sliter økonomisk i SiljanIL og vil gjøre det så lenge anleggskostnadene er som idag. Helt hinsides...
Even

27. juni 2007

Siljanhallen. Et pengesluk

Siljanhallen. SiljanIL sin flotte storstue er et pengesluk.
Idrettslaget eier denne hallen og må derfor dekke mesteparten av utgiftene selv.
Vis meg et idrettslag med så få medlemmer og en slik flott hall!

Bare strømutgiftene til hallen ligger på mer enn 100 000 kroner i året. Det føres et eget regnskap over hallen. Tallene jeg har er fra 2005 og totale driftsutgifter da var 641 000 kroner.
Denne hallen vil suge kassa i SiljanIL tom hvert eneste år hvis vi ikke klarer få opp inntektene på denne.
Den brukes masse av skolen til gym. Kommunen må derfor ta en større del av utgiftene på hallen. Blir jo helt feil at SiljanIL skal besørge gymhall for skolen?

Hvorfor kan Kvelde tilby medlemmene ski, fotball med kunstgressbane, idrettskole osv for kr 300? Fordi Larvik kommune ser viktigheten av et aktivt idrettslag. Hvor flest mulig har råd til å være med. Her i Siljan vil det bli dyrere og dyrere. Fordi anleggskostnadene dekkes nesten utelukkende av oss medlemmer. Og anleggskostnadene er skyhøye!!!

Her har hovedstyret en utfordring.
RegnskapHallen2005.htm

Kontakt med Frizøe skoger i dag

Har vært i kontakt med Frizøe skoger i dag angående utvidelser rundt Siljanhallen.
De så vel ingen store problemer med dette, og lovet rask tilbakemelding. Det avholdes et styremøte i SiljanFotball mandag 6. august hvor styret blir enige om SiljanFotball sitt ønske for utvidelse. Gress, kunstgress hvor og hvordan.
Deretter skal saken drøftes i SiljanIL sitt hovedstyre mandag 13. august.
Ikke noe av arbeidet som nå gjøres er forpliktende. Det er kun for å sondere mulighetene.

26. juni 2007

Befaring med kommunen i dag

Rune Sølland fra kommunen og Even hadde i dag et møte på Trollmyra. Møtet dreide seg om mulighetene for utvidelser av fotballanleggene rundt hallen.
Sølland så ingen problemer med noen av forslagene. Han fortalte litt om veien videre hvis vi bestemmer oss for å utvide. Punkt en er at vi må vite hva vi ønsker. Deretter må det tas kontakt med grunneier som må være villig til å avstå grunnen. Og få en avtale og pris på arealet. Dette går vanligvis greit.
Så kan vi starte prosjekteringa av selve anlegget.

Når anlegget er prosjektert kan det søkes støtte fra kommunen og fra spillemidlene.
Denne søknaden er meget omfattende og fristen for spillemidler er visstnok 15.oktober. Det er nærmest umulig å rekke da det ikke er vedtatt noe som helst ennå.

Jeg vet heller ikke hva styret kan vedta i en såpass omfattende sak. Mulig det må fremlegges som forslag på neste årsmøte, og at årsmøte tar stilling til dette. Eller om vi innkaller til et ekstraordinært årsmøte til høsten i forbindelse med denne saken.
Jeg kommer til å legge fram et av forslagene på neste styremøte så får styret bestemme den videre saksgangen.

Store besparelser ved å samle

anleggene på ett sted. Utgiftene på Fagerlund er uten noen form for vedlikehold er kr 50 000 pr år. Av et budsjett på 350 000. Det er veldig masse penger. I tillegg kommer kostnadene til gressklipper og merkemaskin. I fjor ble det brukt nesten kr 80 000 da det måtte investeres i ny gressklipper. Bare til orientering..

Det må jo komme

et tap før eller siden. A-laget tapte i går 2-1 mot Gulset 2. Det er ingen lag som går gjennom en hel sesong uten en litt svakere kamp enn forventet. Vi viser nok Gulset hvem som er det beste lagt på Trollmyra til høstsesongen.
Husk  at det allerede torsdag er det ny kamp. Da mot Åfoss på Fagerlund.
Fyldig referat og spillerbørs i gjesteboka.

25. juni 2007

50 x 110 meter uten problem

Vi kan med fornuftige kostnader bygge et treningsfelt på 50 x 110 meter mellom Trollmyra og skolen. Dette området er nesten helt flatt og i samme høyde som dagens bane.
Fra "Biltemaraceren" til venstre og ned til søppelkassene er det 110 meter. Et par bilder til fra det aktuelle området her, og her ....

Ferdig med sommerservicen

Da er sommervedlikeholdet ferdig på Trollmyra. Steen-Hansen dresset i kveld banen med fin sand og gjødslet den. Vi kan nå bare glede oss til banen etterhvert blir fin igjen. Husk at det tar noe tid før gresset spirer! Ikke forvent flott matte før i september. Og når vi etterhvert får banen opp på et bra nivå er det enklere å holde den slik
Flere bilder her:

Hva Trollmyra kostet i 2003

Her kan du lese hva Trollmyra kostet i 2003. En videre utbygging av Trollmyra bør ikke koste spesielt mye penger. Har også fått signaler om at en utbygging av Trollmyra temmelig sikkert vil bli godkjent av kommunen.
Det vil kanskje være intressant med et medlemsmøte i SiljanFotball etterhvert for å se på å diskutere alternativer.

Befaring på Trollmyra i morgen

SiljanFotball skal i morgen ha en befaring med Rune Sølland i Siljan kommune ang videreutvikle området rundt hallen. Dette er et uforpliktende møte kun for å se på mulighetene. 

24. juni 2007

Innbrudd, elg og gitar

Er stikkordene etter ei runde på Trollmyra i dag. 2 elger har hvilt ut etter st. hans feiringa i vestvollen. Sikkert en fin plass å sove for en elg...
Ellers så har noen av bygdas gitarspillende ungdommer igjen brutt seg inn i kiosken og garasjen.
Hjørneflagg var jo selvsagt også røsket opp og kastet rundt.
En dag tar man dem forhåpentligvis på fersken!!

23. juni 2007

Det beste forslaget??To ellverbaner på tvers av dagens bane.

Kunstgress eller gress? Enda et forslag


Gress eller kunstgress ved Siljanhallen. Ønsket er å samle anleggene. Ved hallen. På en økonomisk og sportslig forsvalig måte.
Blir det kunstgress med undervarme er det selvsagt et pluss, men det er ikke noe problem om de blir to gressbaner og som i dag at vintertreningen foregår på grusbanen.

Men innspill på hvordan vi ønsker å ha det er viktig. Og de aller fleste mener vi bør jobbe hardt for en kunstgressbane.
Bildet er ennå et forslag ang dette. Kunstgressbanen er tegnet lik dagens Trollmyra. Dagens Trollmyra forblir 11er gressbane men må forskyves 16 m nordover.

Kvelde. Noe å bli imponert av


Nyskjerrig på hvordan Kvelde kan bygge kunstgress med undervarme gjorde at jeg i dag reiste bort for å kikke på anlegget og snakke litt med primus motor i Kvelde IL, Øistein Lindhjem.
Kvelde har ikke egene utskilte grupper som fotball, ski eller andre undergrupper. Allt styres av hovedstyret. Det er en felles økonomi for hele laget. Fordi det er vanskelig å finne folk som ønsker bli med i styrene. Derfor et felles styre.
Totalt har laget 713 medlemmer. 300 spiller fotball. Budsjettet mener jeg var på rundt 700 000. Store inntekter fra spilleautomat var aldri brukt til drift av laget men det har hele tiden blitt investert i utstyr og baner.
Kvelde idrettsplass ligger bak skolen. Der har det lille driftige laget en nydelig 11er gressbane, en mindre gressbane med X antall nye mål, lysløype, skytterbane, snart basketbane og snart kunstgress 11er med undervarme! Allt samlet på ett sted.

Så til den største investeringen kunstgressbanen. Hvordan er det mulig? Banen var først planlagt uten undervarme da utgiftene til oppvarming ligger på rundt 300 000 i året. Prisen på banen var da 6,5 millioner. Må legge til at den bygges på en eksisterende grusbane. Så for kort tid siden ble man enige med kommunen om en modell for oppvarming. Kommunen skal bygge et fyringsanlegg som skal varme opp skolen og leiligheter som skal bygges i området om kort tid. De lot også banen knytte seg til dette anlegget. Gratis.
Da ble det selvsagt undervarme i banen. Totalt kom banen da på 7,5 millioner. Spillemidler utgjør 2,5 mill, kommunen 2,8 mill og Kvelde IL resterende 2,2 mill. Veldig mye ble gjort på dugnad og man regnet med at man ville slippe låne noe som helst pga all dugnaden.
Vet ikke om jeg skal si det men treningsavgiften i Kvelde IL er kr 300 for alle under 20 år. Allikevel er det folk der som klager på at det er dyrt.....

Larvik kommune så også verdien av å ha en kunstgressbane rett ved skolen. Til ungenes frie benyttelse hele året. Så det er faktisk mulig å få til. Men kommunen må se verdien av slike anlegg. Det gjør tydeligvis Larvik kommune.
Husk at vi måtte betale for to stk søppelkasser.....
Hovedbildet viser Kveldes formann, banemester mm til venstre og anleggslederen til høyre.

Bilder fra Kvelde idrettsanlegg her:

22. juni 2007

En ny ide om Trollmyra


Fikk plutselig en ny ide ang det å samle all aktivitet rundt Siljanhallen:
Utvid Trollmyra maksimalt i sørenden. Lag en diger gressmatte.
Da vil vi kunne ha treningsfelt i sørenden. Egentlig helt genialt om jeg får si det sjøl. Kostnadene ved et slikt prosjekt er jo en dråpe i havet kontra kunstgressprosjektet.
En stor gressmatte vi gjøre tingene enkelt mht vedlikehold. Man klipper hele anlegget og oppgraderer som vi gjør nå hovedbane og treningsfelter i en omgang.
En gressklipper å vedlikeholde. En merkemaskin osv. Og ikke minst sparer vi mange ti tusener i året ved å legge ned Fagerlund
Hvis ja fra Siljan kommune angående en slik utvidelse kan vi starte nesten umiddelbart. Dette har vi råd til.
Flyfoto av området:

21. juni 2007

Ikke en centimeter tape

eller annen søppel var å finne på Fagerlund i kveld. Enda både G16 og G19 har spillt kamper med mange spillere og tilskuere de siste to dagene.
Anlegget var helt strøkent så Ixusen fikk ligge helt i fred i jakkelomma. Veldig bra.


Jada , her går det så det skvetter.....

Status klingende mynt i kiosk-kassa er pr. dags dato : Kr 16930.- .. "KATSSSJIIIING". Ja , du leser riktig. Det er bare så flott. Å tenk vi er ikke ferdige med sesongen engang!!!!!!

Vaffel , kaffe , saft og is har gått som bare det , takket være dere som har stilt med god "kremmer-ånd" i kiosken vår. Mange takk til dere.......
Og til alle dere som har gjort en god handel å lagt igjen klingende mynt i kassa, takk,takk.
Nå blir det litt ferie , men frykt ikke vi stiller opp i august med ny bane og vaffel-varm kiosk, Mmmmm.... Velkommen skal dere være alle store og små.

Ha en strålende sommer alle sammen : )

Trollmyra oppgradering dag 2

I dag har Trollmyra blitt sådd. Det er sådd ned i sporene og det er ikke spart på frøene. Foran begge målene er det sådd dobbelt.
Vertikalskjæring som vi gjorde i går, sammen med såing er de to viktigste tingene for at banen skal holde seg fin. I morgen skal banen dresses med fin sand hvis været tillater det.
For deg som liker bilder av vertikalskjærte spor og frø se her:

Hvis du lurer på hva de forskjellige tingene på "Gressbanemenyen" koster. Se her:
Gressbanemeny.htm

Sommerferie for SiljanFotballs yngste lag


Her er SiljanFotballs yngste lag. Disse barna er født i 2001, og begynner på skolen til høsten.

Noen foreldre har tatt initiativ til å starte så smått med fotballtreninger for denne aldersgruppa, gutter og jenter. Treninga startet opp onsdag 9. mai, og det har vært seks treninger frem til onsdag 20. juni. Hensikten er først og fremst fotballaktiviteter, og at barna kan bli bedre kjent med hverandre.


Per i dag er det 18 registrerte spillere i 2001-årgangen, og skulle det være flere som har lyst til å prøve seg er det bare å møte opp. Vi trener hver onsdag kl. 17.30-18.30 på gressbanen bak ungdomsskolen.


Nå tar denne treningsivrige gjengen en velfortjent SOMMERFERIE. . Treninga starter opp igjen onsdag 15. august (uke 33, samme tid og sted).


Fotballhilsen fra Trond, Johan & Per Arne

En muligens to på dommerkurs

Morten R og muligens en til fra SiljanFotball deltar på kretsens dommerkurs neste uke. Dette er et rekrutteringsdommerkurs og du kan etter kurset dømme 11er fotball.
Hovedmålet med kurset er å gi deltagerne gode holdninger samt gode kunnskaper i spillereglene for 11er fotball. Du kan med dette kurset dømme kamper helt opp til 3 divisjon hvis du er dyktig.
SiljanFotball er meget glade for at endelig også noen fra vår klubb utdanner seg til dommere. Hvor mye du ønsker å dømme bestemmer du helt selv.
Mer dommerstoff på www.fotballdommer.no

20. juni 2007

Siljan - Sannidal: 2 - 0


Kveldens kamp på Fagerlund endte 2-0 til SiljanJuniorene. Ved pause stod det 0-0.

Undertegnede fikk bare med seg de siste 20 minuttene i dag, så guttane venta med scoringene til jeg kom.

Jo dro seg fint fri på venstrekanten og satt ballen sikkert forbi Sannidal-keeper. Siljan fortsatte å presse og spille med godt trøkk!

Siste mål blei headet inn av Tommy, etter god kjemping i feltet. Fin avslutning av Tommy, som nå trekker i kongens klær.

Fin bane på Fagerlund i dag, men trist å se at det er bilspor på gressmatta. Godt forslag fra styret å sperre med store steiner for å hindre slik hærverk.

Hva gjøres med Trollmyra?

SiljanFotball hadde i dag et møte med anleggsgartner Steen-Hansen på Trollmyra.
Han var overhodet ikke bekymret over at banen ikke blir bra igjen.
Det som er gjort i dag er at allt gammelt dødt gress og all annen skit som har ligget på banen er revet opp og fjernet . Kalles vertikalskjæring. Virkning på banen omtrent som når du grer håret alt for hardt med en kam. Hvis man greier seg da... Dette for at det skal komme luft til gresset og for å rette banen.

I morgen blir banen sådd. Det skjæres noen spor i banen og man sår oppi disse sporene. Frøene ligger dermed godt beskyttet. I følge anleggsgartneren kunne vi spillt på banen umiddelbart! Etter såingen blir banen "dresset" med fin sand.

Siden Trollmyra er så langt nede må det såes også en gang til høsten. Dette krever ingen begrensning i bruken. Spill gjerne samme dagen!
Det er også inngått en avtale om gjødsling av banen ut sesongen. 5 ganger til. Dette koster kr 500 pr gang inklusive gjødsel. Fordi Hydro sponser medlemmer av Banemesterlauget, hvor SiljanFotball er medlem, med gjødsel.
Det visste ikke vi og betalte tidligere i år kr 750 for 6 sekker(en gjødsling av banen) på Felleskjøpet....

Stee-Hansen anbefaler at vi klipper ofte og IKKE samler opp gressklippet, men lar det bli liggende på banen. Dette har en virkning lik gjødsel. Men da må det klippes ofte. Hyppig klipping fremmer også veksten.

Endel bilder for spesielt interesserte her:

Takk til SiljanFotball

I går tirsdag 19. juni arrangerte Midtbygda skole aktivitetsdag for 5. til 7. trinn. Områdene som ble benyttet var Hallen, grusbanen, bingen og Trollmyra. Dagen inneholdt aktiviteter som SLÅBALL, KANONBALL, UTELEK, BASKET og selvfølgelig FOTBALL.

I år var elevene på 5., 6. og 7. trinn delt på tvers av klasser og trinn. Det innebar at hvert lag hadde elever fra disse tre trinna. Elevene viste stor innsatsvilje, god samhandlig og god fellesskapsånd.

Dagen ble tradisjonen tor avsluttet med en fotballkamp mellom 7.trinn og lærerne. Ettersom jentene ved Midtbygda er Telemarksmestre i fotball hadde 7. trinnselevene svært god tro på at i år SKULLE de slå lærerne. Kampen endte 4-0 til lærerne. Elevene viste gode ferdigheter, god innsats og lagmoral, selv etter å ha vært gjennom en "hel" aktivitetsdag. Så alt i alt er vel kanskje elevene "de moralske vinnerne"??

Midtbygda skole retter en stor TAKK til SiljanFotball for lånet av grusbanen og Trollmyra. GOD SOMMER til dere alle!

På vegne av Midtbygda skole, Per Arne M. Hanssen (les: Pekka)

Oppgraderingen av Trollmyra startet


Da er Steen-Hansen igang på Trollmyra. Flere bilder og beskrivelse kommer...

Mere lys?


Fotball er en helårsidrett for mange av SiljanFotball sine lag. Grusbanen vil antagelig bli minst like mye brukt neste vinter som den var i år. Banen er som kjent blitt utvidet. Det er nå grei plass til å trene to lag samtidig.

Hva som imidlertid ikke er like bra er lysforholdene. Mulig det bare er meg som blir eldre og ser dårligere, men jeg tror vi trenger en kraftig oppgradering av lysanlegget.

Denne saken vil bli drøftet på neste styremøte i SiljanFotball. Så får vi se hva vi har råd til og hva styret ønsker å prioritere.

19. juni 2007

Bare 3 hjemmekamper igjen før ferien

Etter at damelaget i kveld slo Kroken 3-0, og rykket helt opp til fjerde plass, er det bare tre hjemmkamper igjen før vi tar sommerferie. Juniorguttene skal i morgen onsdag møte Sannidal på Fagerlund. Torsdag spiller G16 mot Gulset og siste kampen er a-laget mot Åfoss den 28 juni. Alle disse kampene går på Fagerlund.
Treningsbane Fagerlund vil ikke bli regelmessig klippet i juli.

Disiplin og konsekvenser

Disiplin: "evne og vilje til å underordne seg en felles ledelse" Det står så i ordboka.
Vi trenger mer disiplin i SiljanFotball. Vi har for slappe holdninger til mange ting. Ta det å si fra om du ikke kommer på kamp eller trening. Vet ikke hvor mange ganger vi har innprenta dette overfor spillere. Men det gjentar seg gang etter gang.
Fordi det får ingen konsekvenser å la være å si fra. Mange lag har mer enn nok med å skaffe spillere til kampene. Da er det ikke lett å straffe spilleren ved å sette denne ut av laget.

Søppelproblemet har blitt betraktelig bedre. Fordi det får konsekvenser å ikke rydde etter seg.
Gir spillere blaffen i treningsavgiften får det konsekvenser: De får ikke spille høstsesongen. Derfor strømmer også treningsavgiften inn.

I alle situasjoner hvor det ikke får noen konskvenser om man gir blanke, der gir man blanke. Der det får konsekvenser å gi blanke der møter, betaler eller rydder man!

Det står i loven det.....

18. juni 2007

Siljan mot Vest-Telemark


Juniorjentene spilte i kveld mot Vest-Telemark. Dette laget hadde reist helt fra Dalen. 2,5 timer for å spille på Telemarks verste bane.
Siljanjentene hang bra med i første omgang. Resultatet til pause var 1-2.
Andre omgang ble vi som naturlig er med maks 1 time trening i uka, noe slitne. Vi hadde heldigvis bra med innbyttere i kveld da hele 4 jenter fra J14 også var med.
All ære til disse. De klarte seg veldig fint mot jenter som var oppmot 20 år.
Resultatet til slutt ble 5-1 til Vest-Telemark
Hovedbildene viser Elise L øverst og nederst Siljans høyrekant Ida.

Mange flere bilder her:

Om å salte medlemmenes penger

Et helt ok spørsmål som har blitt stilt er om det er riktig å salte medlemmenes penger.
SiljanFotball vil i år gå med et betydelig overskudd. Men hovedsaklig kommer dette overskuddet fra automatpengene. Og de er det bestemt at ikke skal røres. De skal stå på konto som en reserve. Hva fremtidige styrer vil gjøre med disse pengene er ikke min sak men det bør sitte langt inne å bruke av disse.

Hvis, og merk at det er hvis, driften av SiljanFotball går med et betydelig overskudd i 2007 så må styret og neste årsmøte vurdere hvordan vi skal dele disse pengene tilbake til medlemmene. Det kan for eksempel være i form av nye drakter, baller og lignende til alle lagene.
Det er ikke riktig at SiljanFotball skal salte medlemmes penger. Og vil ikke bli gjort.

17. juni 2007

Flere kamper søndag

på Trollmyra. Våre flinke 14års jenter skal spille to kamper. De skal spille 11er mot Snøgg kl 13 og 7er mot Ulefoss kl 15. Så da er det igjen muligheter til å se fin fotball samt å spise Trollmyravaffler.

16. juni 2007

Faen dommer!!!


Hvordan skal vi fremstå på fotballbanen? Er munnbruk på motspillere, dommere og medspillere helt i orden? Jeg så en omgang av juniorkampen Siljan mot Notodden i dag. To flotte lag, men en kamp som i mine øyne ødelegges av munnbruk. Det er langt i fra alle spillerne det gjelder, men noen få på begge lag ødelegger for kampen. Siljan var hverfall ikke bedre enn Notodden. Uttaleser som: "Jeg har den dommeren helt oppi halsen" hører til de bedre. "Faen dommer" var helt vanlig å høre.

DETTE ER IKKE BRA!!!

Det er ødeleggende for fotballen generelt når slik oppførsel aksepteres. Høyt tenningsnivå er ikke ensbetydende med kjefting på allt og alle.

Jeg forstår godt "faaaeeen i hælvete!!!" over seg sjøl når man mislykkes. Men jeg begriper ikke den stadige banningen mot spesielt dommeren.

Vi har lag i SiljanFotball som har nulltoleranse overfor kjefting på dommeren. Det bør alle lag i Siljan begynnne å praktisere. Hvis slik ukultur fortsetter å vokse vil det om få år bli meget vanskelig å finne noen som ønsker å dømme kamper.

Vi kan ikke forandre våre motstandere men vi kan sjøl skjerpe oss!!!

Les leserinnlegget i dagens VG (bildet)

Even E

Siljan - Notodden: 5-1


Fin kamp av Juniorene i dag. Kampen starta bra med en tidlig scoring av Jo. Notoddenkeeperen var på tur helt på kanten av 16-meteren, og Jo lurte seg rundt og fra nesten død vinkel satt han inn 1-0. Endelig løsnet det for Joakim også, og han satt inn 2-0 midt i omgangen. Kampen kunne vært punktert mot slutten av første omgang, men Notoddenkeeper reddet mesterlig Joakim sin straffe.

Første del av andre omgang tok Notodden over det meste av spillet, og scoret et enkelt mål. Siljanguttane tok tak og etter en felling av Tommy innenfor 16-meteren, satt Tom Erik inn straffen. Resten av omgangen hadde Siljan taket på. Hermann rullet enkelt inn 4-1 og Oppdalens store sønner Joakim og Jøran kranglet om hvem som skulle sette inn siste målet. Det blei til slutt Jøran som dro til! Det hører også med til referatet at Notodden fikk en spiller utvist etter munnbruk og dårlig oppførsel etter den siste straffen.
Sluttresultat: 5-1 Bra!

Treninger på Grusbanen

G19 Siljan - Notodden i dag

Møt opp å se Siljans juniorer kl 15 på Trollmyra. Fint vær, deilige Tollmyravaffler og antagelig masse flott fotball.
 

Treninger på Fagerlund

15. juni 2007

Tall til å kose seg med

Cirka kr 310 000 er overskudd pr 31. mai. Da er a-laget sponsorinnskudd holdt unna.
I fjor på nøyaktig samme tid hadde vi et underskudd på minus 57 700. Det er en resultatforbedring på kr 367 700.
Grunnen til denne kjempeforandringen er flere ting. Automatinntektene har vært store. Samtidig så er utgiftene redusert fra kr 320 346 til 137 200. Det er faktisk en reduksjon på hele kr 183 146.
Dette er som sagt meget hyggelige tall, men vi må fortsatt holde fokus på utgiftene.Så får vi gjøre opp status å se hvor vi havner ut ved årets slutt.

Fotballer til årgangen. Et smart forslag

Det har vært litt frem og tilbake om baller til de yngste. Styret er skeptiske til at veldig mye utstyr forsvinner og ønsker ikke uten videre bare handle nytt.
 
Så kommer Johan S med et smart forslag: La alle nye lag som starter i SiljanFotball få et nett med nye baller. Disse merkes med årgangen.
Neste års 7åringer får utlevert 10 stk baller str 4 merket med 2001. Disse har laget til de er utslitt eller til det året de er 15. Da skal de over på baller str 5.
Et smart forslag som styret straks skal se på.

Trollmyra stenger onsdag 20. juni

Onsdag 20. juni stenges Trollmyra for oppgradering. Den blir stengt frem til 13. august. Fagerlund blir derfor kamparena i denne perioden. Fagerlund merkes til helgen.

Lag som berøres av dette må huske melde fra om dette til motstander, dommer og krets.

14. juni 2007

Oppfordring til ALLE SIL-medlemmer

Sommeren er her for alvor. Det innebærer at en del tenåringer og ungdom i bygda har frittidsproblemmer, og driver rundt (disse er i fåtall, altså gjelder ikke alle tenåringer og all ungdom i bygda). Området rundt SiljanHallen er tydeligvis et yndet sted å oppholde seg, og når man kjeder seg finner man på et eller annet "spikk". Som i kveld etter A-lagstreninga, hvor det var fire tenåringer som satt på en av innbytterbenkene og "kjeda seg". Hvorfor ikke fire vimpelen på halv stang? Det ble selvfølgelig sagt i fra, og de hørte.

OPPFORDRINGEN ER: Til ALLE dere som tar seg en kveldstur i området rundt SiljanHallen, VÆR SÅ VENNLIGE Å TA EN AVSTIKKER BORT OM TROLLMYRA OG HALLEN. DET ER LOV Å SI I FRA!

Det er vårt FELLES ANSVAR. Det er veldig mye positiv aktivitet i området. TAKK

A-kampen avlyst torsdag 14. juni

Skidar greier ikke å stille lag idag, så kampen er avlyst.

oppdatert fra styret??


Beklager at jeg som medlem i styret ikke klarer å følge med på omlegging av sidene våre. Da jeg ikke fant referat fra g11's kamp i går der referatene pleier å stå så sendte jeg en kort oppsummering. Etterhvert ser jeg at Rolfs solide betraktninger står under de siste 10 innlegg.... Absolutt intet forsøk på korrigering! Skal sjekke bedre neste gang! Johannes S

Ny seier til gutter 11


Flott innsats av hele laget ga seier 5 -4 i en spennende fotballkamp mot Åfoss onsdag. Kunstgresset innbyr til finspill, men er fortsatt litt uvant for oss. Opdalens håp på laget, Anders Fjeld, hadde sitt definitive gjennombrudd for året med hat-trick i 1. omgang. Det ble etterhvert en jevn kamp der laginnsats ga resultater i form av seier til Siljan. For første gang måtte kampen avbrytes mens lagene lette etter keepers tann. Så husk å betal lisens/treningsavgift! Den inneholder også forsikring. Vi ser også at utover kampene så er det god hjelp i å være godt trent, og jevnt over ser det ut som om våre motstandere blir minst like fort slitne som det vi blir. Vår utfordring er fortsatt å bli bedre på basisferdigheter og å holde konsentrasjonen oppe gjennom hele kampen. Trenerne (Rolf og Johs) er stolte over iherdig innsats, godt kameratskap og stadig bedre prestasjoner!

4er baller hvor er dere?I alle klasser til og med smågutter/ jenter skal det brukes ball nummer 4. I klassene minigutt/jente kan kretsen bestemme at 3er baller skal brukes.Alle andre bruker str 5.
Hos SiljanFotball skal 180 av våre 250 spillere bruke ball nr 4. Cirka 70 prosent. Saken og problemet er at det gjennom mange år er kjøpt inn nesten utelukkende 5er baller. Snakk om feilprioritering! Disse ballene har vi haugevis av. Men nesten ingen 4er.
Det blir heretter kjøpt inn kun 4er baller.

Flott kamp og fin seier av g11 år på Åfoss i går kveld

Vi vant 5-4 etter en god kamp på jevn fin kunstgressbane. Det ble mer spennende enn det burde vært. Kom godt i gang med fine trekk i angrep.
 
Anders Fjeld spillte sin beste kamp det vi trenere har sett. Besteforeldre fikk se dette og ikke mor og far.Anders scoret 3 mål og skjøt så hardt på et skudd at keeperen til Åfoss mistet enn tann! Da fikk han et skudd i ansiktet. Når Anders ble korrigert av trenerene på plassering og spissjobb (dette kan jeg he he hilsen Rolf)så tok han poenget i går.Flott kamp.
 Hele laget jobbet meget bra i går. Til pause ledet vi 2-1. Rett før pause tok trenerene for seg Joakim som er den som løper mest av alle, men er ikke alltid like kreativ og setter igang spill slik han kan. Litt het i toppen. 4 min på linje med instruksjon og vips i annen omgang kom mer flott spill en periode da han tok informasjonen fra oss og gjorde noe med det. Flott!.Det ble noe helt annet! Vi gikk opp til 4-1 !
Gutta glapp så konsentrasjon og var slappe og lite hissige på ballen. Plutselig stod det 4-3 ! Johannes som den ene delen av trenerteamet "banket ut kommandoer "på bytte av tre plasser for å få tett bak. Så høyt og så aktiv har ikke Johannes vært før he he. Han tok luven fra meg  he he.
Det kom så et par gode angrep med Kjetil, Joakim,Martin  i hovedrollen og Martin satte så inn det avgjørende målet. En flott kamp av ALLE ! og.... trenerteamet var gode med sine instruksjoner og organisering underveis.(synnes vi må si det selv). Status vårsesong(2 tap, 2 uavgjort og 2 seiere)

13. juni 2007

A-laget mot Skidar2, torsdag kl 19.30


Regner med godt publikumsfremmøte på A-lagskampen torsdag. Vil den flotte seiersrekka bare fortsette?

Skidar får nok hard motstand på myra i morra. De skal ikke bare kjempe mot staute Siljan-karer, men møter også mye mygg og knott. Tror nok vi har mer av disse krypa på Trollmyra enn det som er vanlig på Helges Plass.
Tror ikke det blir noe problem med spillere som ikke beveger seg på banen i morra - du greier ikke å stå lenge stille av gangen på Trollmyra!

SiljanFotball får dispensasjon

fra vanningsrestriksjonene. Det er jo bra. Vi skal jo oppgradere og etterså hele banen om få dager. Da må det jo vannes etterpå.

G14 mot millioner av knottog Skiens Grane på Trollmyra i kveld. Grane leder serien og er et meget bra lag. Men Siljanguttene spilte tidvis meget bra og ga dem god kamp. Spesielt i første omgang. Allikevel tapte vi hele 10-2. Fordi vi brant enormt med sjangser i kveld. Og fordi flesteparten av spillerne gikk tomme for krefter utover i kampen. Siljan hadde heller ingen innbyttere da noen var syke og andre igjen prioriterte frisøren foran kampen....Men sånn er det i blant.

Det vi nok husker aller best fra kampen i kveld var all myggen og knotten. Enormt masse. Og vanvittig irriterende.
SiljanFotball bør kanskje selge myggspray i kiosken.
Jeg hadde ihvertfall gitt hva som helst for litt myggspray i kveld.

Nytegnet SiljanIL logo


Vi har frisket opp SiljanIL logoen. Da de gamle vi hadde ikke var brukbare til å lage kvalitetstrykk av. Denne er endel skarpere i linjene.
Trenger du logoen kan du laste den ned her:
SILJANFOTBALL.png

Da var flaggstanga på plass


Mangler bare logoflagg .
Flagget med SiljanIL sin logo tar noe lenger tid da vi ennå ikke har funnet en logo vi ønsker å bruke som mal. Alle er "grodde" i skriften.
Var innom Protektiv å kikka på vår SIL logo som ligger der, men den er faktisk ikke mye pen. Antagelig blitt avfotografert vel mange ganger.
Mulig at vi må tegne den på nytt.
Her er i hverfall noen bilder av flaggstanga.

12. juni 2007

Gutter 12


Ja nå er sesongen gått i gang, men det er først nå vi er blitt "blogger".
Vi har unnagjort 6 kamper med like mange tap, det siste var mot Skidar i kveld. Guttane står på stross alle tapene, men øvelse gjør mester så vi gir oss ikke. Sist helg var vi på Herkules Cup hvor vi gjorde noen veldige gode kamper, men det vil seg ikke helt.
Vi har en kamp igjen før ferien og den skal vi vinne.

SiljanGutterMedVaffel.JPG
SkidarGutterMedVaffel.JPG

93 betalte treningsavgifter

allerede i mai. Det er meget bra.

Endel over 300 000

er resultatet i SiljanFotball pr 30. mai. Ingen grunn til å ta av ennå da det er mange store utgifter utover i sesongen, men vi har bra kontroll på utgifter og inntekter. Og SiljanFotballs saldo har nå passert kr 600 000.
Vi har også i år 100% kontroll på innbetalingen av treningsavgiften.
Både hvem som skal betale og hvem som har betalt. Det har dessverre tidligere vært hele lag som ikke har fått utdelt treningsavgift da rutiner har vært for dårlige. Det skal ikke skje i år.

SiljanFotball har nå det man kan kalle en "sunn økonomi"
Litt større inntekter enn utgifter.

Referat styremøte SiljanFotball 4. juni 2007

Her er referat fra styremøte 4 juni 2007. Heller ikke denne gangen en eneste sak fra medlemmene.
Styret satt derfor ute i sola og spiste pizza og drakk brus.

Referat4juni2007.htm

11. juni 2007

Kjempeflott laginnsats i varmen av J11


I stekende varme og uten innbyttere kjempa jentene seg til 2-1 seier over Åfoss på Trollmyra. Etter 1. omgang leda Åfoss 0-1, men Siljanjentene ga ikke opp. Irene og Marie ordna opp i forsvaret sammen med Heidi. Sol og Heidi hadde noen fine innlegg og skudd mot mål. Åsa og Vezire jobba hardt på midtbanen. Etter flere gode forsøk, kom endelig to flotte scoringer. Vesire utligna til 1-1, og Åsa satte inn vinnermålet noen minutter før slutt. Åfoss hadde også noen sjanser, men Kristine hadde flere gode redninger, og Siljan vant en fortjent seier!

Enkel seier for G16


G16 kjørte over Åfoss i kveld. Første halvdel av første omgang var helt rå fra Siljan side. Sjelden ser vi en person som herjer slik med et forsvar. Herman satt inn fem mål før han ba om en pause i varmen på Åfoss. Øystein satt inn det sjette målet og Kristian det sjuende før dommeren blåste av til pause.
Andre omgang blei noe jevnere, men et klart overtak for Siljan. Åfoss startet omgangen bra og scoret ett mål. Deretter satt Herman, Andre og Halvor inn ett mål hver. Et meget solid sluttresultat: 1-10

Baneslitasje

Når de yngste lagene har spillekvelder, ser jeg ofte att tilskuerene står innpå banen, og heier frem sine spillere. Det kan sikkert være opp til 50 stykker, og dette blir det stor slitasje av. Vi trenere og lagledere bør si att man må stå oppe på voldene og heie

Vanningsrestriksjoner på Trollmyra

Visstnok samme hvert eneste år. Og muligens det som gjør at Trollmyra ser ut som den gjør. Vi får ikke vanne banen. Siljan kommune har kontaktet oss angående vanningen av Trollmyra. Det er visstnok restriksjoner. SiljanFotball skal møte teknisk etat på Trollmyra 18 juni om dette.

SiljanFotball søkte i vinter om vanningsdispensasjon, men vi har fremdeles ikke fått svar...
Hvis kommunen har så dårlig kapasitet på vannettet at man ikke kan vanne fotballbanen et par timer i uka så er det latterlig. Eller sørgelig.
Vi bor litt over 2000 mennesker her i bygda og langt ifra alle er tilknyttet kommunes vann nett. Allikevel har man problemer med vannforsyningen....

Banen skal oppgraderes 20 juni og trenger vann og pleie i hele sommer. Den saken er udiskutabel. Ingen vanning, ingen oppgradering.

Det er så moro

å se hvordan www.siljanfotball.no lever. Kjell, 2rs1, Vera, Marianne, 3,16, Anita, SiljanIL, Lill Heidi og Bente og Even har alle lagt inn stoff siste dagene.
Og det blir flere. Skulle det være bidragsytere jeg har glemt å sende invitasjon til så send en mail til post@siljanfotball.no så skal du få tilgang til å publisere på www.siljanfotball.no. Det jo som sagt før medlemmenes nettside. Nettopp derfor har den også så mange lesere. Mer enn 2000 sidevisninger om dagen! 
Som sagt før: allt som bygges for mye rundt en person er dømt til å mislykkes på litt sikt. Derfor er det så moro å se alle som bidrar med stoff om laget sitt og fotballen i Siljan.

Antall damelagspillere øker..
Vi har i hele våres vært 10 spillere på damelaget i Siljan. Vi var veldig i tvil om vi skulle melde på lag i serien, men bestemte oss i siste liten. På trening forrige uke, var vi 15 jenter/damer. Kjempe moro. Er det flere som har lyst, så kom igjen. Vi har to kamper igjen før ferien, og resultatene er faktisk ikke så ille; to tap, en uavgjort og to seire. Vi har det kjempe moro, og det er sosialt. Sist kamp mot Kjosen, vant vi 4-0. Tilskuerantall: 4. (det er plass til et par til)
Vera

NFF gir futsaltilbud!

NFF ser trenden og henger seg på. Futsal vil antagelig bli kjempepopulært om kort tid. SiljanFotball vil melde opp lag hvis det blir et ønske om dette. Foreløpig vil det kun være klasser fra 16 år og oppover.

Flott innsats av jenter 12 år på Herkules CupFOR en helg! - og da snakker jeg ikke bare om det fantastiske været vi har hatt. Jenter 12 år viste god lagånd og ikke minst godt spill på Herkules Cup. Etter 8 kamper fordelt på to dager kunne vi reise hjem med 3 tap, 3 uavgjort og 2 seire! En kjempe fin gjeng å være på cup med. Mange foreldre var også med denne helgen, og det gjør det ekstra trivelig. Vi kan ikke glemme det fine været. Med 30 grader i skyggen (noe det ikke var å oppdrive på gressmattene), var det nødvendig med avkjøling før, under og etter kampene, og her tro foreldrene til.


Takk til alle for en kjempe fin helg!


Vera

10. juni 2007

1-1 mot Ulefoss

Juniorlaget hadde kamp på Ulefoss i dag. Kampen blei selvsagt preget av varmen - 29 grader, slik at dommeren tok flere korte drikkepauser underveis. Kampen startet med et par Ulefoss-sjanser, før Jo blei feid ned innenfor 16. meteren - soleklart straffespark!
Joakim satt straffen sikkert i mål. Videre utover i første omgang var kampen jevn, med sjanser til begge lag. Siljan hadde nok de feteste sjansene, men den ville ikke i mål.

Det blei samme melodi i andre omgang, med flere store sjanser til begge lag. De største sjansene til Siljan, mens Ulefoss satt inn et relativt billig mål midt i omgangen. Tror nok ikke Tveitan vil sove spesielt godt i natt med tanke på de 5-6 sjansene han ikke satt i dag.
Helt på tampen en kjempe sjanse der Joakim kommer aleine med keeper og skyter rett på, og Jo setter returen rett i beinet på forsvarspilleren som står på streken.
Regner med at Stian kjører litt trening på avslutninger i morra!

Morten stod en god kamp i målet, og det er godt å ha Geir tilbake i forsvaret. Han gjennomførte en solid kamp etter et langt skadeavbrekk.
Se på bilde hvor flinke Juniorene er til å rydde rundt innbytterbenken. (Den lengst bort er selvsagt Ulefoss sin benk)
Se flere bilder her:
g19-mot-ulefoss_04.jpg
g19-mot-ulefoss_08.jpg
g19-mot-ulefoss_10.jpg
g19-mot-ulefoss_02.jpg

Herkules-cup i knallvær !!!
Ja, når vi sier knallvær så mener vi det..... Makan til sol og varme.
Siljan GJ8 stilte med 2 lag "fit for fight" Lørdag og Søndag. Spenningen var stor hos alle. Nå var det på tide å prøve ut lærdommen fra treninga.
Ja , lærdommen satt godt..... De spilte godt begge laga.
Varmen tok nok litt "pipen" på noen og enhver , men det "beit" ikke på spillerene.......De sprang , dribla , sentra og scora til alles store jubel. Vannvittig flinke alle sammen.
Etter endt spill lørdag møttes vi som hadde mulighet til felles grilling hos Rune og Astrid.


Kjempekoselig... Det smakte med pølse, burger, filet +++++

Alle var kjempefornøyd med dagens "dyst".
Takk til Rune Og Astrid som stilte med plass og grill.
Søndag kom med ennå mere vær, knallvarmt med lett bris.
Alle hadde godt med vann i flaska og en is eller 5 innen rekkevidde.
Bøtta med kaldt vann og svamp ble en viktig faktor idag...
Begge laga har spilt veldig bra idag også , mange stolte foreldre , besteforeldre , tanter og onkler.... Er det noe vi foreldre er bra på , så er det supporter på høyt nivå. Vi er er en knallfin gjeng altså.
Dagen avslutta med pokal og diplom. Dette ble selvsagt tatt imot med stor jubel fra publikum.
Vil med dette takke for en "superduper" helg med denne gjengen.
Ha en forsatt flott sommer.


En rimelig stor bunke bilder finner du her :

Her er det jammen en bunke til:

Minner fra 20 år siden


Her er avfotografert endel fine minner fra litt over 20 år siden. Mange av disse spiller fremdeles fotball eller er med som trenere. Les avisutklippene om et a-lag på vei oppover i divisjonene.
Mye artig lesning.
Gutten på bildet som Kjell L Nilsen viser treffpunktet på ballen, spiller en sentral rolle på a-laget ennå. 21 år senere!
Se flere bilder og les gamle kampreferater her:

Fellesavslutning i år

Lenge til enda, men i år arrangerer SiljanFotball felles avslutning for alle lagene i Siljanhallen. Dette blir når TrollmyraFotballskole er ferdig. Rett etter høstferien. Lagene kan jo selvsagt også ha sin egen avslutning i tillegg.

8. juni 2007

bestilte varer


Tålmodige medmedlemmer i SiljanFotball!

Noen av oss har bestilt varer på handlekvelden som var 24. april. Jeg har selv 5 gutter som daglig etterspør det som ble bestilt. Frustarsjonen over levering er like stor hos oss som hos alle andre. Det er flere grunnet til at ting har gått slik. Bestillingssystemet sviktet, og transport har vært en utfordring. Samtidig har bestillingslistene tatt lengre tid i posten enn normalt.

I dag henter jeg det av utstyret som har kommet til MX-sport i Langesund. Strømper og noen fotballsko mangler forstatt. Ellers skal det som er bestilt være på plass. Jeg forsøker å ringe hver enkelt slik at det som er bestilt kan tas i bruk så raskt som mulig.

På vegen av Adidas, MX og oss i styret beklager vi at veldig mye gikk galt ved denne bestillingen, og håper alle innkjøringsproblemene er ryddet unna. Vi mener forsatt av avtalen er god og at den gir oss som medlemmer fornuftige priser på utstyr som vi trenger til våre aktiviteter.

Jeg treffes på 41506822!

Et bilde av jenter 9


Jenter 9 år har spilt ferdig vår sesongen nå. Vi har både tapet og vunnet, humøret er alltid på topp.

Dette er helt nytt jentelag med ivrige spillere.

7. juni 2007

Snart klart for ny banetest

Banetesten er en av de artiklene på SiljanFotball.no som har hatt aller flest lesere. Nå nærmer Banetesten 2007 seg. Denne kåringen av beste banen i nærområdet hadde vi første gang 24. juni i fjor. Den gangen var det Granebanen som vant. Utifra det jeg har sett av Granes bane i år tyder mye på at den ikke vil vinne i år. Den berømmlige tapen lå overalt på banen. Og søppel på anleggene trekker karakteren ned.
Trollmyra kom på en klar sisteplass i fjor, og den har nok ikke klatret mange plassene.
Men vi får se. Det er fremdeles rundt 14 dager igjen...
 

Tenk å samle allt

I går mellom 18 og 19 var det rundt 200 hundre spillere, ledere og tilskuere fordelt på Fagerlund, skoleplassen og Trollmyra. Tenk hvis vi hadde fått  samlet allt ved Siljanhallen! Det må være et fremtidig mål.
Etterhvert kan man utvide tilbudet med skateramper og klatrevegg. Det ville blitt et kjempemiljø. Området rundt hallen vil bli stedet man samles. Kiosken er alltid åpen og det yrer av liv. Det vil skje i løpet av få år.
Håper og tror jeg.
 

6. juni 2007

G11 mot Eidanger

Spennende og god fotballkamp denne gang mot eidanger, g11.

I kveld møtte vi et godt og spillende eidangerlag, som vi holdt godt følge med. Sol og sommertemperatur gjorde at noen ble fortere slitne enn normalt, men det var likt for begge lag. Stillingen til pause var 1 - 1, og kampen endte 2 - 2 med utligning ved Kjetil rett før slutt. Godt fornøyde trenere registrerer at lagspillet til tider fungerer veldig bra. Vi skapte mange gode målsjanser, og vi må fortsatt øve på å bli flinkere og roligere med avslutningene.

Særlig spilte vi fin fotball i kampens midtdel. Da var vi overlegne i banespill.

Det er hyggelig å registrere godt samhold mellom guttene og at de gjør klare avtaler seg imellom når de forlater "plassen sin". I dag fortjener hele laget honør! Grattis med strålende innsats.

Vi hilser til Rolf som denne gang er på kurs på Notodden.

Masse aktivitet en onsdagskveld


Moro å se all aktiviteten rundt på våre anlegg. På Trollmyra trente juniorene og alaget sammen. På motsatt banehalvdel spilte g11 kamp. På Fagerlund var nesten 50 spillere pluss trenere og foresatte samlet. Beklager at vanntoget måtte gå, men det er ikke nok bare å vanne i helgene. Men det virka som småtassene synes en dusj i varmen var helt greit.
Trenerne jeg så i aksjon er de virkelige ildsjelene. De er SiljanFotballs ryggrad. Uten alle timene de gratis legger ned i klubben ville ikke ungene hatt noe fotballtilbud. Som en liten påskjønnelse mottatar alle Adidas treningsdress og en bag. Endel hentet den allerede i dag. Og den er dere ærlig fortjent.

Noen bilder fra onsdag her:

I dag kl 18: Trenerdressene deles ut


Utdeling av trenerdressene i dag kl 18 ved Siljanhallen. Resten av varene er rett om hjørnet.

Vi har også fått draktsett, cornerflagg og en del fotballer som et lite plaster på såret for all ventingen.

Bildet viser Marianne og Rune som omsider poserer ved siden av et nytt cornerflagg. Som burde vært bytta for leeeenge side. Men bedre seint enn ikke.....

5. juni 2007

Gjerpen blei for sterke!


Siljan G16 ledet 1-0 til pause i kveldens kamp på Trollmyra. Daniel Tveitan var mannen bak en kontrollert scoring. Siljan hadde ikke mange sjanser i denne omgangen, mens Gjerpen var på flere farlige besøk foran målet til Håvard.

I annen omgang blei kampen mer jevnspilt. Siljan hadde sine sjanser, men det var Gjerpen som scoret måla. Det blei både 1-1, 1-2 og 1-3 før dommeren blåste av kampen.

Kampens øyeblikk var nok når linjemannen (en far fra Gjerpen) blei fratatt flagget av dommeren og vist bort fra linja etter mye munnbruk som rettet seg mot dommeren. Dette var på stillingen 1-3 til Gjerpen og selvsagt totalt unødvendig oppførsel.

Rafael Benitez


skulle ha vært på Mælum stadion ikveld.Liverpool ville sikkert funnet noen talenter der.Gutter 10 spilte to kamper i kveld.
Etter et oppvaskmøte sist trening, hvor vi tok opp konsentrasjon, innsats og det å dekke opp motspiller, satt dette på plass i kveld. Det var topp innsats, vi vant 3-2 over Mælum, og 4-4 mot Brevik. Jeg er stolt av dere gutter, og gleder meg til Herkules - cup til helgen.
Ps. Jeg tror jeg ble hørt helt til Gaustatoppen:-)

J14 på langtur


1. juni møtte J14 11er Åmdal/Tokke i Åmdalsverk. På grunn av den lange reisa (3 timers kjøring en vei) kombinerte vi det med overnatting på undertegnedes hytte. Vi reiste 14 spillere + 2 som bare var med for turens skyld, og 4 damer.
Tabellen tilsa at Åmdal/Tokke var et lag vi burde kunne slå, men de kjørte ut knallhardt, og fikk første scoringa. Vi ble løpende mye mellom og bare jage etter ball, men rett før pause kom den forløsende scoringa. Silje Jenssen dundra inn ballen på halv-volley, etter en flott corner fra Charlotte Holtan.
Etter pause scora Silje nok et mål etter corner fra Charlotte, før Å/T utligna. Vi så helt klart at vi kunne dra dette i land, da Mari Fredin skjøt via en Å/T-spiller og i mål. I det siste minuttet (faktisk på overtid) opplevde vi en merkelig situasjon. Å/T fikk corner, og denne ble slått i en bue over dødlinja, før den smalt i nettveggen. Ballen ble liggende død et lite stykke bakenfor dødlinja. Mari Hole stod i ro ved fremste stolpe, mens Elise Lykseth gikk ut for å hente ballen. Da kommer det plutselig en Å/T-spiller, fisker ballen inn på banen igjen, og triller den over mål. 3-3!! Og veldig frustrerende at dommer ikke så det.... Banens beste spiller var Mari Hole.
Etter en dusj, og innstallering på hytta, kvikna spillerne til igjen, og vi avsluttet kvelden med taco. Etter frokost på lørdag dro vi nedover igjen, og klokka var faktisk ikke mer enn 9.30 da vi satt oss i bilene. Ikke verst med tanke på at det var 20 jenter som skulle stelle seg, spise, pakke og rydde hytta! En veldig koselig tur, og tusen takk til Mariann Aadalen, Sølvi Myhre og Anette Hagen for god hjelp og koselig selskap.
Anita

At dere gidder


Alle bør nå vite at det koster kr 300 å kaste søppel på anleggene våre.
Fagerlund var strøken søndag. Og det er ikke G7 eller G11 som taper beina. Ergo så er det juniorlaget som trente der fra kl 19.
Det ble delt ut regning til a-laget på kr 300 etter Gjerpenkampen, og SiljanFotball kommer nå til å belønne juniorlaget med det samme. Vi trekker disse pengene av de kr 1000 som dere skulle fått fra SiljanFotball.

Søppeldunken sto 3 meter unna. Jeg begriper ikke at man gidder.

Flaggstang kommer om 14 dager


Flaggstang til Trollmyra er bestilt og kommer innen 14 dager. Vi hadde belaget oss på å kjøpe hos en lokal byggvare. De hadde en 9 meters teleskopstang. Kostet kun kr 1900. Men den ble vi frarådet av en kunde å kjøpe da denne var meget vinglete. Det ble da kjøpt en hel glassfiberstang på 9 meter i stedet.
Stangen blir nå først satt opp med en tre meters Norsk vimpel, da det tar noe tid å produsere SiljanIL logo på nye flagg.

4. juni 2007

Flaske-innsamlingens tid nærmer seg !

Ja, folkens det er en stund siden forrige flaske-dugnad..

Den innbrakte rundt 7000 kr i fotball-kassa takket være stor giverglede i bygda vår,
samt flott dugnads-ånd av foreldre og fotballspillere...
Vi håper på like bra resultat i år.
Nærmere info kommer etterhvert ang, tid og sted.
Håper på godt fremmøte med mange hjelpende hender,føtter og hjul.


De fleste får mer enn i 2006!

Et av ankepuntene mot budsjettet 2007 var et lagene ikke ville få noe støtte. Ikke premier og heller ikke støtte til cup.
Nå viser det seg at GS-avtalen kan gi SiljanFotball større inntekter enn på mange år. Hvis vi gidder å oppfylle endel av kravene i avtalen. Bare det at ALLE lagene har sendt inn lagbilder genererer kr 20 000. Alle disse pengene gis tilbake til lagene.
Når kasserer Johannes får kontonummeret overfører han kr 1000 til lagleders konto.

Litt rundt Trollmyra

Hovedbanen oppgraderes til sommerferien.
Men på kveldens styremøte, som forøvrig ble avholdt ute i nydelig vær og med g9 Siljan mot Fossum som underholdning, ble noen nye planer luftet.
Det ble vedtatt å sette opp en flaggstang ved siden av de nye benkene. Det skal bestilles flagg med SiljanIL sin flotte logo. Dette tror vi kommer til å bli meget pent.

Et annet litt mer omfattende forslag var dette.(Se nøye på bildet). SiljanIL sin logo plantet i skråningen på vestsiden av Trollmyra.
Botania Brede som sponset de flotte blomsterkassene er i full gang med å regne pris. Dette må jo selvsagt være planter som kommer igjen årlig.
Flaggstangen kommer sikkert , og blomsterlogo kommer forhåpentligvis.

Damelaget 2007


Her er et bilde av Siljans damelag 2007. Det er en gjeng på 10 - 12 spillere som spiller fordi det er gøy. Resultatene kommer i andre rekke. Laget spiller 7er fotball og trener 1-2 ganger i uka pluss kamper.
Mange av spillerne har spillt 11er tidligere og trives nå best med 7er. Færre spillere og mindre bane = mer ballkontakt som igjen betyr mer moro.
Vi har plass til flere spillere. Bare ta kontakt hvis du er nyskjerrig på å bli med.

3. juni 2007

Uvedkommende

var i natt inne i garasjen på Trollmyra. Geniet har gravd som ei jordrotte og ålet seg inn fra siden av garasjeporten.
Lite av verdi i garasjen men det var tatt et par esker saftis. Det som jo er betenklig er at vedkommende tramper istykker alle saftisene rett utenfor hovedinngangen til Siljanhallen. Hva er vitsen?
Naturligvis var også parasollstengene pælmet ut på Trollmyra. Noen er ødelagt og en er borte. Parasollene på Trollmyra fikk dermed en kort levetid.

2. juni 2007


Holtesletta avd. Langmyrvg. har i kveld spillermøte før Siljancupen. Vi har blitt enig om att siden vi var så suverene ifjor, skal vi stille med ett litt redusert lag i år. Det er for at vi skal beholde spenningen i hele turneringen. Vi stiller med dette laget; Kjell Høiseth i mål, forsvar Hasse Olsen,Reidar Sivertsen, ballfordeler Jan E. Forsberg, Svein A. Bergland, og som spydspiss Walter Gjertsen. Dette må dere klare å matche!

Campe på Fagerlund?


Husker dere denne turen gutter og jenter? Dette er nå straks et år siden. Dere hadde det utrolig moro sjøl om dere nok ble noe slitne etterhvert.
Utifra stemmeleie på endel av gutta på g93 blir det nok ingen slik felles gutt og jentetur i år. Da må vi ihvertfall ha noen regler....

Det å ta en overnatting på Fagerlund anbefales alle yngre lag. Her er det jo også vann og wc.
Bare husk å telte ute i kantene.

1. juni 2007

Den første budsjettsprekken


Budsjettposten 4310 "Påmeldingskostnader" ble den første sprekken. Her er det budsjettert med kr 20 000.
Men i tillegg til hovedregninga på kr 22 230 som du ser på bildet kommer påmeldingen av a-laget på kr 5200, forsikring damelaget kr 2500 og klubbkontingent kr 6000. Totalt 35 960. Det samme som i 2006.
Dette var feil budsjettert.
Beklagelig, men nå husker vi dette når tallene for 2008 skal lages.

Leder av SiljanFotball bør i hvertfall huske dette da kr 20 000 var hans forslag...

At vi kan kiosk det er sikkert.


Så moro å stikke innom kiosken både åpen som lukket.
Den er rein og fin , ja velholdt av dere som stiller opp å gjør en flott innsats under kampene.
Saldo i boka er nå passert kr 13000.- "KATSJIIING". Det er jo bare så flott. Meldinger tilbake til bygda er : gode vafler , trivelig plass , blide folk i kiosken! Ja da har vi nok klart å sette Siljan på kartet når det gjelder dugnad!!Bra jobba alle sammen, dette går jo så det "gviiiner". Ønsker dere alle en fin helg med håp om sol og blå himmel.