29. april 2006

Utdrag fra SiljanFotball`s sportsplan


Hensikten med Sportsplanen:
Hensikten med en Sportsplan for SiljanFotball er å gjøre kjent for gruppens aktive og for nærmiljøet de holdninger, ambisjoner og prioriteringer som SiljanFotball vil vektlegge i sitt arbeid og i sin videre utvikling.
Sportsplanen utarbeides i 2006. En Sportsplan er ment å være et arbeidsverktøy som er under kontinuerlig oppdatering, justering og forbedring. Det er derfor ønskelig at alle som har synspunkter bidrar med konstruktive tilbakemeldinger. Det er styrets intensjon å videreføre dette arbeidet og vi planlegger derfor å oppdatere planen med jevne mellomrom.

Målsetningen for SiljanFotball:
Den overordnede målsettingen for SiljanFotball er å tilby beboerne i Siljan et sundt, attraktivt og bredt fotballmiljø. Gjennom sine aktiviteter skal SiljanFotball bidra til at aktive, trenere og foresatte opplever fotballmiljøet som trivsel fremmende og holdningsskapende.

Sportslige ambisjoner:
Fotballag vil bli etablert for alle aldersgrupper dersom rekrutteringsgrunnlaget tilsier det og økonomien/ trenersituasjonen tillater det. På de laveste alderstrinnene, hvor interessen ofte er størst, kan flere lag på samme alderstrinn bli etablert. Hvis det ikke kan etableres lag i et årskull pga for få spillere så skal disse spille med årgangen over. Alle skal ha et fotballtilbud.

Det vil bli lagt vekt på å ha en lagsammensetning og et aktivitetstilbud som gjør det mulig for de aktive å utvikle seg sportslig innenfor SiljanFotball. Det vil spesielt være viktig å etablere et godt og aktivt fotballmiljø for ungdomstrinnet da dette er en utsatt gruppe.

SiljanFotball anmoder sine trenere i barne og ungdomstrinnene, om å likebehandle spillere som driver annen idrett i vinterhalvåret med spillere som utelukkende spiller fotball. Det skal ikke være diskvalifiserende å drive med vinteridrett. Det viktigste er at barn og unge er i aktivitet.

Fotballgruppen vil legge vekt på sportslig bredde for å kunne tilby idrettsglede til flest mulig i nærmiljøet. Det betyr at eliteidrett eller sterk fokusering på enkelt lag/spillere ikke vil stå sentralt i SiljanFotballs arbeid og prioriteringer. SiljanFotball vil legge forholdene til rette slik at lagene selv kan definere sine egne sportslige ambisjoner.

Eventuelle innvendinger mottas gjerne. post@siljanfotball.no

28. april 2006

Lyst til å tjene kr 15000?


SiljanFotball trenger banemann til Trollmyra.
Jobben består hovedsaklig i å klippe, vanne å merke banen. Vanningsanlegget er automatisk og krever vanligvis minimalt med arbeid. Klippe å merke banen gjøres omtrent en gang i uka eller ved behov.
Jobben må jo være kremjobben for den som ønsker tjene noen ekstra kroner. Ikke noen sjefer som maser. Du er stort sett din egen sjef.
Er du under 18 så må du ha en voksenperson som ansvarlig. send mail til post@siljanfotball.no eller ring Even på 99004527

27. april 2006

Beate Norheim og Christoffer Nikolaisen tatt ut på regionslaget.


Telemark og Vestfold stiller felles lag i J16 og G16. Jentene skal spille mot Oslo/Østfolds og guttene mot Oslo/Akershus. En sterk prestasjon av begge to. Kanskje spesielt Beate som har ennå et år igjen som 16års spiller.
Begge spiller sentralt på midtbanen på klubb og kretslag.
Hva er spesielt med Beate og Nico? Hvorfor er akkurat disse kommet så langt? Løpskapasitet. De løper nonstop i to omganger. Det er det faktisk ikke mange som orker. Det skiller disse fra de fleste andre spillerne.

26. april 2006

HANDLEKVELD 03. MAI

DET BLE BEKLAGELIGVIS IKKE NEVNT HVOR HANDLEKVELDEN SKULLE VÆRE;

STED: SILJANHALLEN

BEKLAGER!!!

Handlekveld 03.05.06


Handlekveld Fotballen onsdag 03.mai 2006 kl. 18.00.Salg av den nye dressen til under kr. 300,-.Salg av strømper, shorts, leggbeskyttere, gensere, bagger og noen
fotballsko.

hilsen Fotballstyret

Referat styremøte torsdag 20.04.06 kl.19.00

Styremøte torsdag 20.04.06 kl.19.00

Sted: Siljanhallen

Tilstede: Terje Tveitan, Espen Forsberg, Even Elseth, Ernst Vidar og Hanne.

07.06

Gjennomgang av forrige styremøte:

Muntlig gjennomgang av styremøtet 09.03.06.

08.06

Fotballgruppas nettside (Even):

Her mottar vi gjerne forslag, og vi er åpne for redigering. Det er bare å bidra med alle typer innlegg som måtte passe på en sånn side, fremgangsmåten er enkel; send en e-post til http://www.siljanfotball.no/siljanfotballxxxxxxx@blogger.com. Det du skriver i emnefeltet blir overskriften. Resten blir innholdet. Kan også sende mail fra mobiltelefonen og rett på web. Enklere kan det ikke bli.

09.06

Grusbanen/ anbud brøyting etc:

Avtaler sjekkes og revurderes. Noe uklart hvilke avtaler som foreligger og hvilke endringer som bør gjøres. Saken arbeides med fortløpende.

10.06

Kiosken:

Ansvarlig for kiosken er i år som tidligere nevnt Terje Tveitan. Det vil bli gjort noen forandringer i forhold til kiosken i år. Det vil komme mer informasjon om dette senere, men kort oppsummert er det følgende;

Kiosken vil satse noe mer på salg av effekter; paraplyer, capser og drikkeflasker er forslag her.

Vi går for enklest mulig utvalg i kiosken i år, og det er også for at det skal være enklest mulig for dere som skal stå der. Kaffe, vafler og brus. På de noe større kampene kan det også være aktuelt med pølser. Dette vil bli valgfritt i så fall.

Nøkler til kiosken vil bli kopiert opp og gitt ut til alle laglederne så fort skifte av låsen er i orden. Det blir da hvert enkelt lags oppgave å passe på nøkkelen.

Som en liten bonus for at laga drifter kiosken for oss på kampene, har styret bestemt at det laget som selger for mest penger i løpet av året skal få 20 % av den samla summen på slutten av året. Eks: Et lag selger for 4500 kroner i løpet av året, de vil da får kr. 900 av disse pengene på slutten av året.

Brusavtale sjekkes også ut. Terje vil skrive et info ark om driften av kiosken så ting ikke er uklare.

11.06

Treningsavgifter, spillelister:

Vi ligger godt an her, og takker for at dere er hjelpsomme og hjelper oss med å få dette i land så hurtig som mulig.

12.06

Junior trener / hjelpetrener til Anita Hole:

Freddy Tiochta tar jobben for kr. 10.000. Flott at dette gikk i orden. Anita Hole har også fått ordnet hjelpetrener(e), da flere har sagt seg villige til å hjelpe til når det trengs.

13.06

Dugnader (kalender/lotteri)

Siden treningsavgiften har økt, skal vi i år spare dere for lotterier av ulikt slag. Vi er likevel til en viss grad avhengig av hjelp til dugnader, selv om dette også blir redusert. Dugnaden som nå er aktuell, er raking av banene før sesongen begynner. Dette kan fint gjøres av de noe eldre laga, og Fagerlund er allerede i boks. Vasking på Fagerlund gjennom hele året er det i år jentelaget til Even som skal ta seg av. (J16). Dette er en dugnad som tar mye tid og krever ganske mye gjennom året, og det er derfor ikke mer enn rimelig at jentene får kr. 7000 for innsatsen på slutten av året.

14.06

Utstyr/ materiell:

Vi ligger godt an her, ettersom vi gjorde noen større innkjøp i fjor. Et par av måla har gått opp i vinkelen og må sveises. Ernst Vidar tar seg av dette. Ellers har vi mange og nye mål som vi håper holder ut sesongen, det er selvfølgelig avhengig av at de brukes riktig også..

15.06

Km godtgjørelse for styreturen:

Styret ordner dette internt, og alle gir en hundrelapp til den de satt på med.

16.06

Frukt under kampene?

Siden Bama sponser fotballen, ønsker de at frukt skal få en sentral plass i fotballen. (bananer) Forslaget går ut på at hvert enkelt lag må kjøpe inn frukt til hele laget, og at dette inntas under eller etter kamp eller når man måtte ønske. Styret ser i grunn flere negative sider med dette enn positive. Bananskall overalt, stress med å kjøpe inn frukten før kampene osv. Dette ble derfor nedstemt. De som ønsker frukt på kamper, ordner det selv.

17.06

Søknad fra juniorlaget om kr. 15.000:

Vi har behandlet saken flere ganger i styret nå, og i overgangen mellom et gammelt og et nytt styre, har det oppstått noen misforståelser. Det nye styret stiller seg negative, og mener at en så stor pengesum til et lag er urimelig. Et skriv vil bli utsendt til laget i løpet av kort tid med en endelig avgjørelse.

18.06

Gratis fyllmasse ang. utvidelse av grusbanen:

Her er det mye som gjøres før vi kan starte på et sånt prosjekt. Espen tar en prat med kommunen og Kjell Olav, og sjekker mulighetene for eventuell utvidelse. Dette er bare et forslag som er i startfasen.

19.06

Jan Tore ny SIL – leder:

Fotballgruppa ønske Jan Tore velkommen som leder i idrettslaget, og håper på et godt samarbeid!

20.06

G16 søker om kr. 1000 til leie av bane til første seriekamp:
Fagerlund er tørr og fin, og kan brukes innen den tid. Det er derfor ikke nødvendig å leie bane siden vi er så heldig at banen allerede er tørr. Trollmyra er forøvrig også på god vei.

25. april 2006

Årets første kamp på FagerlundGutter 13 og jenter 16 møttes til treningskamp på Fagerlund i kveld. Guttene holdt greit følge i en omgang, men etter pause viste jentene at de hadde spilt mere 11er.
Jentene vant til slutt 4-1. Både jentene og guttene var storfornøyde med å komme på gress igjen.
Ellers så holdt banen meget bra. Flere bilder her:

SIL Informasjonsavis mangler en sideDenne siden var den om fotball. Siden som manglet var denne:

Ny leder
Ernst Vidar Hilstan er av årsmøtet valgt som ny leder av fotballgruppa etter
Johnny Tiochta. Du finner hans telefonnummer og mailadresse på side 3 i avisa.

Egen nettside
Fotballgruppa er på nett. Nettstedet heter http://www.siljanfotball.no/
Siljanfotball.no er ment som et verktøy for fotballgruppa og en informasjonsside for spillere, trenere og andre interesserte. Her er det meningen at du skal kunne finne treningstider, terminlister, regnskaper, referat fra møter og andre ting relatert til fotballen i Siljan. Dere kan også komme med innspill ved å kommentere innleggene. Den gir også fotballgruppa et smart arkiv på nettet. Alt som publiseres arkiveres nemlig automatisk i mapper for hver mnd og etter hvert for hvert år.Er det ting du mener vi bør ha på denne nettsiden så send en mail til post@siljanfotball.no

Treningsavgifter
Vi sender i disse dager ut treningsavgiftene for 2006. Det har vært en liten justering siden i fjor, som ble vedtatt på årsmøtet i SIL i februar. Dette er endringene siden 2005:
Senior herre 6 div fra 1 200 kr til 1 200 krSenior damer 7 fra 900 kr til 900 krJunior dame/herre fra 1 000 kr til 1 200 kr15-16 år fra 900 kr til 1 100 kr13-14 år fra 800 kr til 1 000 kr11-12 år fra 700 kr til 900 kr7-10 år fra 500 kr til 600 krLag utenfor serien fra 300 kr til 400 krFair Play - hilsen
Det er verdt å merke seg at Fair Play-hilsen innføres fra og med sesongen 2006.Fair Play-hilsen betyr at alle lagene skal stille opp på rekke og foreta en håndhilsen før kampstart. Etter kampslutt skal lagene stille opp på rekke for å takke for kampen. Det vil bli utarbeidet skriftlig informasjon (skisse, speakertekst, figurer), som vil bli distribuert ut til alle landets klubber før sesongstart 2006.

Trenere og lagledere Siljan fotball 2013


TRENERE og LAGLEDERE Siljan fotball

SESONGEN 2013            
 
 
Lag
Trener / Lagleder
Navn
Tlf. privat
Mob.
E-post
 
 
 
 
 
 
J16*
T
Bente Skilbred Fjeld
35 59 09 38
 
938 43037
 
 
T
Espen Dahle
 
99 74 14 74
espdahle@online.no

 
 
L
 
Lill Heidi Kiste
 
35 94 09 13
 
915 55 535
 
 
 
L
Berit Larsson
 
48130526
bla@siljan.kommune.no
 
 
 
 
 
 
J12*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J11
T
Kjell Olav Høiseth
35942087
 
957 06 910
 
 
(J10-11-12)
T
Tone Kristoffersen
 
47 75 66 18
 
 
L
Dag Jøran Myrvang
 
90164882
Damyrva@online.no
 
 
 
 
 
 
J8
T
Lene Kolstad
 
 
le-kols@online.no
(J7-8-9)
L
Mari Nordtun
 
97173106
mbn@folkeuniversitetet.no
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A-lag herrer
T
Brede Rønningen
 
48 18 75 19
brede.ronningen@monter.no
 
L
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G14
T
Martin Stensrød
 
 
martin.stensrod@gmail.com
 
L
Arild Godal
 
481 86500
 
 
 
 
 
 
G13
T
Bård Kiste
35 94 16 24
91 69 15 04
 
 
T
Per Arne Hanssen
35 94 23 31
 
92 45 89 90
 
pah@siljan.kommune.no
 
L
Johan Smit
35 94 00 40
92 29 5 839
 
 
 
 
 
 
 
 
G10
T
Helge Simonsen
35942333
90287824
helge.simonsen@sb1telemark.no
 
L
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G9
T/L
John Tore Ulsnes
 
91604146
ulsnes@live.no
 
T/L
Tor Erik Flatebø
 
41544314
torerik@flatebo.no
 
 
 
 
 
 
G8
T
Frode Berg
 
99 23 97 65
frode.berg@skole.skien.no
 
T
Stian Sture Pettersen
 
91 37 63 87
 
L
Lena Heimdal Sandmo
 
 
41 42 52 70
 
 
 
 
 
 
G6
T
Jøran Mobæk
 
478/78080
joran@skienror.no
(G6-7)
T/L
Charlotte Rønningene
 
936/31348
thorsbe@online.no