30. november 2008

Skiløype tirsdag kveld regner vi med.

Vi har fått tak i en "stand inn" til å kjøre opp løype med Skjeldalfresen våres.Vår faste kjører har prolaps. Tirsdag ettermiddag/kveld vil det bli kjørt opp et spor og skøytetrase fra Mykledammen og innover mot Arkoset(ca 4 km innover). For de som ikke er kjent med hvor det er så er dette noen få km etter at man har passert "Grorud sentrum". Da vil man få Arkosvegen på venstre hånd. Her skal det i følge "utskremte skientuasiaster" være mulig å kjøre opp en trase. Dette er en meget snøsikker trase vi bruker mye før jul.

For at snøen skal sette seg etter at maskinen har kjørt er det muligens best forhold om man drøyer lengst mulig den kvelden. Men fra 1900 og utover tror vi det har satt seg.

Snart skiføre på Serklandsveien….

Holder temperaturen seg på kuldegradesiden fremover nå, og langtidsvarselet på yr.no holder stikk, blir det skiføre på Serklandsveien i slutten av uka.

Flott såle på veien i dag.

Det som bekymrer litt, er den åpne grøfta der skiløypa svinger av Serklandsveien.
Røret som ligger her har blitt gravd opp i løpet av sommeren, men nytt rør og tetting av grøfta lar altså vente på seg. Se nederste bilde.

Nå når skisesongen nærmer seg og Nils Tore gjør klar traktoren for løypekjøring (regner med at det er Nils Tore som kjører i år også), hadde det jo vært kjekt om grøfta var fylt igjen. Både skiløpere og traktoren får problemer med å forsere grøfta.

Er det oss i idrettslaget som må gjøre denne jobben eller er det en del av veivedlikeholdet til skogeieren?

Sikkert noen som vet svaret, og hvem som bør kontaktes.

29. november 2008

Hogsten er igang på Trollmyra


Vi har som kjent slitt med vanskelige vekstforhold på Trollmyra. En rapport fra JordForsk konkluderte med det mange har trodd lenge: Det er for lite lys(sol) på Trollmyra pga skygge fra skogen i sørenden. Skogen blir i disse dager hugget av Odd Anders Fjeld. Det er av en eller annen grunn bestemt av personer i hovedlaget at endel trær ikke skal hugges. Dette er jo håpløst da disse trærne selvsagt vil stenge for lys på banen. SiljanFotball har sagt seg villige til å betale for denne hogsten. Det tilbudet bortfaller hvis ikke ALLE trærne som skygger blir fjærnet.
Bilder:

27. november 2008

Aerobictreninga fortsetter i Samfunnsalen.

Det blir fortsatt aerobictrening på tirsdager. Vi har fått treningstid kl 19.00 i gymsalen på ungdomsskolen.
Husk: Ta med egne underlag/matter :)

Lokal "take off" i kveld for hopperne


Da det nå er slutt på innetrening gr nytt gulv i hallen ,blant annet, ble det i kveld en sosial samling med Pizza og bilder.
Det ble vist bilder fra i sommer hvor Kjetil var med på NSF samling i Ørnskjøldsvik i Sverige. Dette er varmt å anbefale.
Bilder fra fellestur i Vikersund forrige vinter, samt endel andre bilder fra sesongen 2008.
Noen av rennene i vinter ble plukket ut.
Vi ser nå frem til å komme i gang på snø i Botne eller Rugtvedt eller andre steder.
Det hoppes nå til helgen i Vikersund .
Nå er tiden for siste sjekk av utstyr .
Bildet viser alle rekrutter(minus Joakim E som var forhindret).
Pizzabaker Lille Heidi insisterte på å få være med på bildet.
Takk til Lill Heidi og Berit for god Pizza.

Grasrotandelen. Siljan IL anmoder alle tippere:

Bare legger ut det Øystein korrekt skriver :Alle som registrer sitt spillekort på Norsk Tipping med aner og hjerte i Siljan IL gir sine 5 % nettopp dit .
Alt spill fra 1.109 tilbakeføres selv om ordningen ikke trer i kraft før mars .Ett eksempel:
Hvis 500 stk registrer Siljan som sitt "grasrotlag" og la oss si de spiller for en hundrings i snitt i uka ( Lotto, Viking, Tipping, Odds osv) samt spiller 52 uker i året blir det 2,6 mill i omsetning . 5 prosent av det gir 130 000 i klingende mynt inn på kontoen.

Johan Smit fra hovedlaget tar opp saken med Siljans eneste tippekommisjonær.

Søknad om politiattest

Onsdag 26.11.08 organiserte SIL en kveld hvor alle trener, lagleder og andre ansvarlige personer som har verv som innebærer et tillits- og ansvarsforhold til barn måtte fylle ut en søknad om politiattest. Dette er noe som bare MÅ gjøres.
Oppmøtet denne kvelden var meget bra. Takk til dere alle, for at dere tok dere tid til å stikke innom for å gjøre dette påkrevde arbeidet.
SIL MÅ levere alle søknadene samlet. Noe behandlingstid hos Telemark politidistrikt er det helt sikkert. Politiattestene blir sendt hjem til den enkelte søker. Det innebærer at SIL kommer til å arrangere en kveld hvor dere igjen MÅ komme til hallen for å vise fram deres politiattest. På denne måten får SIL dokumentert hver enkelts politiattest. Den aktuelle kveld blir i januar 2009. Dag og tidspunkt vil bli lagt ut på hjemmesida.
SIL oppfordrer dere til å ta godt vare på politiattesten slik at den er lette å hente fram!
Mvh Per Arne M. Hanssen

Ørjan får Pors tilbud


Tidligere Siljanspiller Ørjan Bøe Thygesen får tilbud fra Pors rett over nyttår. Les mer her. Ørjan er en meget ambisiøs og treningsvillig spiller som tross sin unge aldrer kanskje allerede neste år spiller 2. div. Vi hadde i 2006 et intervju med Ørjan her på nettsiden. En annen Siljanspiller som gjør det bra i Pors er Knut Rønningene. Vi har også intervjuet han i 2006. Det leser du her:

Hva er felles for spillere som når langt? Trening, trening og trening:-)

26. november 2008

Ny slodd bestilt

Forholdene på grusbanen er mildt sagt ikke bra nok. SiljanFotball har derfor bestilt en ny kraftig slodd som skal komme neste uke. Den vil rive opp grusen på en helt annen måte enn dagens nedslitte slodd. Dette er en investering på kr 21 000, men vi mener det er vel anvendte penger da treningsforholdene vil bli mye bedre.

25. november 2008

Årsmelding J12 Siljan IL

Her er årsmeldinga fra J96 i Siljan IL sesongen 2008.
ArsmeldingJ12.htm

Skihistorie fra 86-87Fant idag et avisutklipp med intervju av Ole Kristian Rød og Ole Kittilsen som jeg antar er fra 1986. Det var da planene om skisenter i Siljan først ble fremlagt. Det var dengang planlagt en løype fra Middagskollene og ned til Havretjern og en annen løype fra samme topp punktet og helt ned til Opdalsvannet. Parkering med plass til 300 biler var planlagt ved Havretjern.

Husk lagleder til a-laget

Fikk denne mailen fra kretsen i dag:

LAGS REGISTRERING SESONGEN 2009
Vedlagt sendes skjema for lagsregistrering sesongen 2009.
Vennligst returner skjema snarest, senest fredag 5.desember.

Vennlig hilsen

JANNE HELMET
Telemark Fotballkrets

alaget2009.htm

Da det ennå ikke er lagleder på plass kan ikke laget meldes opp. Det er også noen bøter som må gjøres opp før påmelding. Det er også gebyr hvis laget meldes opp etter 5. desember.

23. november 2008

Siljanhallen blir stengt

Siljanhallen blir stengt fra torsdag 26 november og ut året, da gulvet i hallen skal skiftes ut.
Vannlekkasjer har ført til at gulvet har blitt skadet, og dette skal nå skiftes ut. Hallen åpner igjen etter nyttår.

22. november 2008

Dette angår også idrettslaget


Siljan kommunes administrasjon er for tiden negativt i media. TA har som det også er fremstilt i gjesteboken trykket et leserbrev. Varden har idag et oppslag over to sider. Saken gjelder bruk av fellesskapets midler. Administrasjonen har som tradisjon å reise på årlige utenlandsturer som koster ca 50 000 kroner. De siste ni årene har det vært reist til Istanbul, Ungarn, Frankrike og flere av landene rundt Middelhavet. 9 år x 50000kr = 450 000.
Om dette er riktig eller ikke er jo opp til enhver å vurdere, men vi i idrettslaget bør kanskje kreve noe mere til vår organisasjon. Men alt handler jo om riktig prioritering...

19. november 2008

Søknad om politiattest

Søknad om politiattest
NIFs idrettsstyre har med hjemmel i strafferegistreringensforskrif
t § 12 nr.4 p) vedtatt at alle idrettslag fra og med
1. januar 2009 plikter å innhente politiattester for personer som skal utføre oppgaver for laget som innebærer et
tillits- eller ansvarsforhold ovenfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Dette omfatter både personer som skal påta seg nye oppdrag for laget og personer som er i et løpende oppdrags-/ansettelsesforhold for laget. Med mindreårige menes personer under 18 år.

SIL-styret ber derfor alle lagledere og trenere i SiljanFotball, skigruppa, turngruppa og ansvarlige i ungdomsgruppa møte opp i hallen onsdag 26.11 (førstkommende) i tidsrommet 17.00-21.00 for å fylle ut et søknadskjema om politiattest. I hallen vil det være representanter fra SIL-styret for å hjelpe til.

Disse opplysningene skal fylles ut i søknaden; navn, adresse, bostedskommune, fødtselsdato, personnummer, fødested, yrke, arbeidsted og telefonnummer arbeidssted. I tillegg skal søknaden underskrives, derfor er det viktig med personlig oppmøte.

Selve utfyllingen tar ca. 5 min. IDRETTSLAGET BER DERE ALLE OM Å MØTE DENNE KVELDEN (les. MØTEPLIKT)!

Mvh
Per Arne M. Hanssen

Boten endelig. Kr 4500.-


Vi har vedtatt at lag som pådrar seg slike "ikke berettiget spiller bøter" selv må betale disse. Og det vil også bli konsekvensen denne gangen. Men det er synd at det skjer gang etter gang. ALLE som driver på a-lags nivå bør vite dette så disse bøtene bør være fullstendig unødvendige å pådra seg.

17. november 2008

Årsmelding fra GJ7-laget (2001)

Lagets første sesong er over. Den har inneholdt mange flotte opplevelser på og utenfor banen. Treningene har vært organisert som innetreninger det meste av vinteren, og treninger ute på Fagerlund fra slutten av april. I snitt har det vært 15 barn inne og 17 barn ute på treningene.

Laget har bestått av seks jenter og 13 gutter: Anine Lykseth, Marlin Helene Kiste, Martina Eie, Mathilde Baker Gåthaug, Meline Berge Hilstan, Therese Isaksen, Adrian Fehn, Anders Holmberg Johnsen, Hans Martin Rød, Henrik Haugholt Breian, Jelle Bos, Jonas Rød, Martin Hagen, Petter Hagen, Sander Kolstad Hanssen, Sebastian Rød, Snorre Olsen Gurholt, Sondre Auran Smit og Tarjei Stavenes Olsen.


GJ7-gjengen har vært påmeldt med to lag. Dette for å la barna få mest mulig spilletid på spillkveldene. I tillegg har GJ7-laga deltatt på 4 cuper i år (nesten alltid med to lag): Badeparken cup i Langesund, McDonalds cup på Tollnes, Herkules cup og Bend it cup på Tollnes. Dette var gode opplevelser hvor barna fikk spilt mye og styrket det sosiale samholdet.

Mye har skjedd i løpet av året, og det har for det meste vært en lærevillig gjeng. Det er morsomt å se tilbake på den første cupen hvor mange av barna sleit med å vite hvilket mål de skulle score på. Men i løpet av året har alle hatt individuelt god utvikling som igjen har utviklet lagspillet.
Mottoet har vært: "At det viktigste er å ha det gøy", og det tror jeg virkelig de har hatt.

Resultatmessig har det vært noe opp og ned, men for det meste opp. 54 seiere har det blitt, men også noen uavgjort og en del tap. Mål har rent inn jevnt og trutt. Totalt har laget scoret 357 mål i løpet av sesongen – 08.

Takker herved alle foreldrene for godt samarbeid, spesielt Stian Gåthaug som har vært foreldrekontakt og hatt ansvaret for kiosken.

Takk til Birgitte Holmberg som har vært web-ansvarlig og hatt ansvar for reportasjer fra
kamper.

Vil også takke assistenttrenerene Trond Gurholt og Tone Kristoffersen.

Og ikke minst en stor takk til hovedtrener Per Arne Hanssen som har ledet og veiledet laget på et veldig god måte.

Fotballhilsen
Johan

14. november 2008

Kretsens fotballskole gutter 96

I går kveld var første av 3 torsdagskvelder i Telemarkshallen med fotballskole. Fra Siljan stilte 5 spent og forventningsfulle gutter sammen med 83 andre 96-modeller. Spennende å treffe noen av de vi har spilt kamper mot i flere år, spennende med nye øvelser, spennende å spille på lag med nye kamerater. Etter en kort inndeligns- og oppvarmingsøvelse kom vi raskt igang med spill. 5 mot fem og 6 mot seks. 7 minutters økter og like lang pause. Dermed ble det mye spilletid på alle. Etter litt forsiktig start (som vanlig!) registrerte vi av foreldrene som var med at guttene fra Siljan slett ikke "gjorde seg bort". De fant fort ut av systemet, og tok initiativ og bidro til godt spill på de lagene de ble satt opp på. Det virket som om alle var klare for nye utfordringer og trivdes på kunstgress i en iskald hall. I evalueringen etter første kveld var Anders, Joakim, Jonas, Martin og Andreas enstemmige om at dette var moro.
Johannes

13. november 2008

Lagoppmeldingsmøte uten a-lagene...


20 representanter for lagene i SiljanFotball var ikveld samlet til det årlige "Lagoppmeldingsmøtet". Begge a-lagene glimret med sitt fravær og hadde heller ikke gitt beskjed, mens resten av lagene var representert eller hadde meldt ifra. SiljanFotball sliter med rekrutteringen på guttesiden og det var noe diskusjon rundt eventuelle lagsammenslåinger i 13 og 14 års klassen for guttene. Vi har ingen klare retningslinjer på dette, men om vi hadde hatt en "lov" rundt dette er det uansett ingen enkle løsninger.

Valg kommiteen hadde også en appell til de fremøtte og delte ut et skriv som skal deles ut til samtlige foreldre til våre spillere. Brevet ser du her: BrevTilForeldrene.htm

Lagene som er klare for 2009 ser du her:Lagene2009.htm

Lagene som ikke hadde tingene klart på møtet må selv kontakte styret for eventuell påmelding i seriene 2009. Eventuell etteranmelding betales ikke av SiljanFotball.

11. november 2008

Noe å tenke på

Det blir nesten full utskifting av styret i SiljanFotball ved neste årsmøte. Det er alltid vanskelig å få med folk og det er kommet forslag om en smart men utradisjonell måte å løse dette på: Alle alderstrinn er pliktig til å stille med en representant i fotballstyret. Forslaget er meget bra og ville ført til en bred og riktig sammensetning av styret. Forslaget vil bli drøftet på lagledermøtet.

Husk lagledermøte torsdag 13 november kl 18.

Mer info her: Info:

5. november 2008

"Veggen" arrangeres igjen 13 juni 2009

Vi gjentar motbakkeløpet "Veggen" også i 2009. Løpet er allerede terminfestet hos Kondis.no. Vi forsøkte også få det terminfestet i friidrettskretsen, men da åtte SiljanIL ha egen friidrettsgruppe. Noe vi for tiden ikke har. Må bare fortelle at vår løperdronning Ingerid Kristiansen ringte meg og var veldig positiv til "Veggen". Hun sitter i et internasjonalt utvalg som arbeider med motbakkeløp og hun fortalte at dette konseptet med en stigning på 240 meter er ideelt. Det er nemlig mange løp som har umennesklig mange høydemeter og det er ingen fordel med hensyn til rekrutteringen. Kristiansen har hytte i Grenland og det er ikke umulig at vi får henne på startlisten i 2009:)

3. november 2008

SiljanFotballs regnskap pr 01.08.2008

Her er alle SiljanFotball sine transaksjoner pr 01.08.2008.
Oppsettet ser ikke ut slik dere er vant til og det mangler tallene fra fjoråret, men det er fordi vi nå benytter Rising Regnskap til å føre regnskapet. Men regnskapet er meget oversiktlig og lettlest. Regnskapet legges ut i både PDF og Html. Innholdet er det samme:)
RegnskapSiljanFotball01082008.htm
SammeFilaIPDF

1. november 2008

Rapport fra Mari på Lillehammer

For oss "gamle travere" så kjenner vi godt til problemene Mari Bruflott fikk med overtrening for noen år siden. Hun har vært utrolig tolmodig og jobbet seg sakte men sikkert "på plass" og gir seg ikke. Mari hadde noen utrolig flotte resultater på landsbasis fra hun var 13 til hun var junior.Vi snakker da om plasseringer blant de 10 beste i landet. Da gikk hun i fellen som mange andre med å bli for ivrig. Siljan ski støtter Mari det vi kan og hun har nettopp fått FIS kontigent betalt og vi hjelper så godt vi kan med utstyr og utgifter knyttet til Norgescuprenn. Mari sender her en liten rapport. Mari er en utrolig flott representant for Siljan
.
Rapport%20fra%20Mari.htm

Kan vi snart gå på ski ???

Noen telefoner har kommet. Vi velger foreløpig å "ha litt is i magen". Det er ikke veldig sannsynlig at dette blir noe stabilt med snø som blir værende. Det vil koste mer enn det smaker å gå i gang med å kjøre opp traseen ved Mykle nå. Det er og endel jakt trafikk på veien som umiddelbart vil ødelegge det som blir kjørt opp. Det er ca 20 cm snø der oppe. Hadde vi vært 1.12 hadde vi nok "banket i gang". Vi ser det imidlertid an og det er ikke mye som skal til nå fremover før vi setter i gang.
Det er mulig å gå på ski i oppkjørt spor i Svarstad v Borgen skianlegg. De har laget en liten løype på 2 km der oppe. Uvisst hvordan den er. Det er store variasjoner nå i temperaturer noe som gjør at det kan bli litt isete.