27. februar 2007

Friske diskusjoner på årsmøtet


SiljanFotball avholdt i går sitt årsmøte. Det var rundt 30 stykker til stede noe som vel må sies å være bra.
Diskusjonen gikk friskt rundt årets budsjettforslag. Mange mente dette var allt for lavt. Men som man var enige om må dugnadsjobbinga bli bedre for at vi skal kunne ha et høyere budsjett. Og det er det ikke lett å få til.
Budsjettet ble til slutt vedtatt mot rundt 10 stemmer.

Forslaget om oppjustering av treningsavgiften med kr 250 på alle spillere i SiljanFotball ble enstemnig vedtatt uten særlig diskusjon. Her er de gamle satsene.

Da det ikke var kopiert opp "Sportsplan for SiljanFotball" ble det bare lest utdrag fra denne og styret fikk fullmakt til å godkjenne denne med en liten justering ang utdanning av egene trenere.

Alle innstilte styrekandidater ble valgt.

Til slutt en sak som ikke var årsmøtesak men som ble diskutert: A-laget 2007 er trukket fra serien.
Da ingen ville ta laglederjobben ble dette konsekvensen. Mange hadde føleser rundt dette og syntes det var leit.

24. februar 2007

Årsmøtet mandag kl 18 i Siljanhallen

Stemmeberettigede deltakere er ledere, trenere, dommere, spillere over 15 år og foresatte til spillere under 15 år. En forutsetning er imidlertid at medlemskontingent til Idrettslaget og treningsavgift til SiljanFotball er betalt.

Årsmøtets dagsorden:

1. Åpning

2. Valg av dirigent, referent og to personer til å underskrive protokollen

3. Årsberetning

4. Regnskap

5. Innkomne forslag (må være sendt Styret senest 14 dager før Årsmøtet)
I
nnkommende forslag:
1. Økning av kontingenten på kr 250 for alle spillere uansett alder. Nødvendig da automatinntektene forsvinner.
2. Godkjenne sportsplanen som mal for sportslig satsning i SiljanFotball. Denne vil gjøre arbeidet for styrene enklere.

Budsjett. Fastsettelse av treningsavgifter

Valg.

Utvidelsen av grusbanen i gang

Da er skoleutbyggingen i gang og overskuddsmasser tippes på grusbanen.
Var litt lei da vi var trege med søknaden og gikk glipp av massene fra fra gangtunnellen på Thorshaug.
Så får vi disse i steden. 100 meter unna. Flaks kan man trygt kalle det.
Har vel blitt tippet ca 50 lass der til nå. Rundt 500 kubikk.

Etter Siljansprinten er ferdig rundt 1. mars vil massene bli skjøvet vekk fra banen og ned mot bekken.
Det er i hvertfall planen, men her kan det bli litt forsinkelser.

Her er noen bilder fra grusbanen og Trollmyra tatt i dag:

23. februar 2007

SiljanFotball trenger ny kasserer


SiljanFotball trenger ny kasserer.
Karin K har vært kasserer gjennom flere perioder da hun ikke har fått avløsning. I år der det definitivt slutt og vi må finne hennes arvtager.
Valgkomiteen har tatt endel telefoner men har ikke lykkes med å få et ja.
Kasserer jobben består av å betale regningene som styret har godkjent. Styret skal også merke regningene med hvilken budsjettpost regningen skal føres under. Det vil derfor ikke bli noen stor jobb men den må gjøres. Særlig mer enn 3 timer i måneden, styremøtene inkludert, behøver man antagelig ikke bruke. Opplæring blir selvsagt gitt.

Vi henstiller medlemmene om å hjelpe til med kasserjobben.
Det er ingen stor jobb men den må gjøres. Vennligst ta kontakt med valgkomiteen og gi ditt bidrag i SiljanFotball 2007.

22. februar 2007

A-lag, G19, J19 og G16

Kampene deres er nå lagt inn i Trollmyra sin banekalender. Da kan dere jo først som sist velge treningstider som passer best ut fra deres kampprogram.
Send en mail til banefordeler@siljanfotball.no med ønske om treningstider.

Siste frist er mandag 26 februar

A-laget 2007 må senest på årsmøtet mandag ha på plass en lagleder. Denne skal personlig melde fra til styret i fotballgruppa at han/hun tar ansvaret.
Hun eller han har ansvaret for at laglederinstruksen blir fulgt så man unngår bøter for at man ikke betaler lisensen. Bøter dekkes ikke lenger av klubben.
Som sagt tidligere så trekkes laget fra serien umiddelbart etter årsmøtet hvis lagleder ikke er på plass. Lagleder er en nødvendig kontaktperson mellom a-laget og styret.

21. februar 2007

Bør lagene sjøl ordne kiosksalget?

Vi har gått i minus på kioskdriften i 2006. Hvordan det har skjedd er det mange forklaringer på.
Bør vi derfor i 2007 la lagene sjøl stå for allt som har med kiosken å gjøre?
Alle lag som har kamper på Fagerlund eller Trollmyra ordner sjøl med eventuelt salg. Det kan jo være endel penger inn ved salg av vafler og kaffe til de lagene som er driftige. Og allt går til laget.
Dette blir en av sakene på første styremøte etter årsmøtet.

20. februar 2007

Utvidelsen av grusbanen starter nå

Utfyllinga av grusbanen starter onsdag. En utvidet bane på ca 80 x 55 skal stå ferdig til høsten. Da har vi god plass til å trene to lag samtidig. Denne vil det være mulig å legge kunstgress på når økonomien tillater dette.

PS: Fyllmassene legges i bakkant av grusbanen til Siljansprinten er ferdig 1. mars. De vil deretter bli skjøvet ut mot bekken.

19. februar 2007

Foreldremøte jenter 14

J14 har hatt foreldremøte. Lurt at alle lag har et slikt møte før sesongstart. Hva som ble tatt opp kan du lese her:
Referatforeldremotefebruar2007.rtf

18. februar 2007

Tilbud fra SiljanFotball

Vi må tenke nye måter å drifte SiljanFotball på. Vi forsøker oss derfor med diverse produkter for salg. Dette SKAL være produkter du har bruk for.
Handler du produkter gjennom SiljanFotball støtter du breddefotballen i bygda. Vi leverer varene til deg på døra. Bestillinger til 99004527 eller post@siljanfotball.no

Våre aller første salgsprodukter blir:

BILPUTE MED REFLEKSVEST
Fra 1.3.07 blir det påbudt med refleksvest i alle biler.SiljanFotball selger gjennom Norsk Folkehjelp en ny bilpute som inneholder refleksvest.

F.o.m 01.03.07 blir det påbudt å ha minimum en refleksvest av godkjent standard i alle biler! Førstehjelpspute i bilen bør også være en selvfølge. Norsk Folkehjelp lanserer nå sin nye førstehjelpspute for bil med refleksvest.
Bilputen er svart, og inneholder i tillegg til førstehjelpsutstyr en refleksvest.

Vi selger denne for kroner 350. Vi er avhengige av minst 25 bestillinger for å kunne kjøpe inn disse.
Bestilling innen 15 mars.


Husholdningspakken
Freyasdal Husholdningspakke er sammensatt av kjente rengjøringsmidler som alle bruker i hverdagen.
Pakkens innhold
Freyasdals ”Husholdningspakke” leveres i en hendig koffert med bærehåndtak og består av seks kjente rengjøringsmidler som alle bruker i hverdagen:

• Dusj & WC-rens (0,75 l) Fjerner all kalk og avleiringer
• Oppvaskmiddel (075 l) Glim er glimrende til håndoppvask
• Perlemorsåpe (0,75 l) Dusj- og håndsåpe
• Ekte Grønnsåpe (0,75 l) Walhalla, den gode gammeldagse
• Skurerent (0,75 l) Skurekrem for kjøkken og bad
• Shampo (0,75 l) Mild hårshampo som ikke svir i øynene

Vi selger denne for kroner 200. Vi er avhengige av minst 25 bestillinger for å kunne kjøpe inn disse.
Bestilling innen 15 mars.
Bestillinger til Even på 99004527 eller post@siljanfotball.no

17. februar 2007

For straks et år siden


22. februar 2006 ble Siljanfotball.no lagt på nett. Sidene gjør det enklere for medlemmene å følge med på hva som skjer i siljanfotballen. Alle saker behandlet i 2006 er publisert her. Det har ikke vært nødvendig å "sensurere" noe som helst. Og det er bra.

For husfreden sin skyld så kunne jeg selvsagt latt vær å skrive enkelte innlegg. Men det har vært nødvendig.
A-laget har fått endel fokus, men det er også der det har vært mest penger å spare.
Siljanfotballen må stramme masse inn på pengebruken fremover. Og medlemmene må vite hvorfor vi må spare og hva vi ønsker å prioritere videre.

I løpet av dette året har vi hatt 92 000 sidevisninger(en sidevisning er når du åpner www.siljanfotball.no.) Totalt antall filer vist er 290 000 (mange ser på bilder) 6300 forskjellige maskiner er betjent. 420 artikler er postet.

Det har også blitt tatt endel bilder dette året. Se Fagerlund 22. februar. Se snømengdene den gangen.

For Siljanfotbal.no sitt andre år er ønsket flere bidrag fra medlemmene. Ta et bilde av laget ditt på trening eller kamp. Skriv noen ord og send det til post@siljanfotball.no

Kontoutdrag SiljanFotball fra 2007 og videre...

Kontoutdrag 2008:
KontoutdragJanuar2008.htm
KontoutdragFebruar2008.htm
KontoutdragMars2008.htm
KontoutdragApril2008.htm
KontoutskriftMai2008.htm
KontoutskriftJuni2008.htm
KontoutskriftJuli2008.htm
KontoutskriftAugust2008.htm
KontoutdragSeptember2008.htm
KontoutdragOktober2008.htm


SiljanFotball sine kontoutdrag 2007 og budsjettet. Budsjettfotballen2007.htm
Kontoutdragjanuar.htm
Kontoutdragfebruar.htm
Kontoutdragmars.htm
Kontoutdragapril.htm
Kontoutdragmai.htm
Kontoutdragjuni.htm
Kontoutdragjuli.htm
Kontoutdragaugust.htm
Kontoutdragseptember.htm
Kontoutdragoktober.htm
Kontoutdragnovember.htm
Kontoutdragdesember.htm

14. februar 2007

Egen keepertrening underveis

Egen trening for våre keepere er under planlegging. Det er Stian H som er initiativtaker til dette. Mer info vil komme på nettsiden i løpet av kort tid.

12. februar 2007

Drift 2007 intro

Da 2007 blir et litt spesielt år hvor vi må være forsiktige med pengebruken vil det bli gjort følgende:
ALLE regninger SiljanFotball skal betale skal godkjennes på styremøtene og signeres av leder og en styrerepresentant.
Det vil på "Drift 2007" bli presentert to søyler. Den ene er inntektene og den andre utgiftene. Disse vil bli oppdatert etter hvert styremøte.
Det vil også stå nøyaktig hva inntektene og utgiftene er. Kan bli meget spennende å følge med på "Drift 2007" utover året.
Starter med dette når nytt styre er på plass etter årsmøtet.

14 dager til årsmøtet

Mandag 26. februar kl 18 i Siljanhallen.
Det skal i år avgjøres saker som har en viss betydning for fotballen i Siljan fremover.

En sportsplan er utarbeidet og skal vedtas eller ikke vedtas. Denne er ment som en mal i noen år fremover.
Denne planen innbærer blant annet at alle lag i SiljanFotball er like mye verdt. Det skal ikke satses ekstra på på noen lag. Det betyr at man i budsjettet 2008 fra SiljanFotball ikke gir kjøregodtgjørelse til noen trenere.
De lag som ønsker noe ekstra til trener eller cuper må selv betale dette. Men husk at med et par dugnader så har et lag vanligvis jobbet inn kr 10 000.

Den sier også at hvis man ikke har trenere til et årskull så har man ikke lag. Disse kan ikke påregne å spille med andre lag hvis de er mange nok til eget lag.
Den sier selvsagt også at er det for få spillere i et årskull til at lag kan dannes har man krav på å spille med laget i alderen over.

En økning i treningsavgiften på kr 250 er foreslått.

Og sist men ikke minst. Nedleggelse av Fagerlund. Dette skal avgjøres på SiljanIL sitt årsmøte umiddelbart etter SiljanFotball sitt møte.

10. februar 2007

Terminlistene klare for junior og senior

Da er 6 divisjon, g19 kval interkrets og jenter19 sine kampoppsett klare. Det vil sikkert bli noen små forandringer, men det meste er klart.
Listene ser du her:

Fersk som trener?


Hvis valgkomiteens kandidater blir valgt så har SiljanFotball i år en trenerressurs i styret.
Stian Hovstø er mannen og et ønske var at Stian skulle være en trenerkoordinator i 2007.

Det får han ikke tid til da han er trener for juniorguttene og bidrar også hos juniorjentene.
Men han vil så godt som mulig kunne hjelpe dere trenere som ønsker tips og innspill om hva som bør vektlegges.
Stian har også mange forslag til øvelser. Så hvis du ønsker noen treningsråd snakk med Stian.

Vant klær for kr 5000 på julekalenderen!


Martine fra Siljan Jenter 11 var heldig og vant 2.premie på julekalenderen som Siljan fotballgruppe solgte før jul. Nå har Martine mottatt Umbro-klær og fotballutstyr for 5000kr. Så, det er noen som vinner?
Her er Martine midt i premien.

9. februar 2007

Hva man kan forvente eller ikke av et styre

Vi har vært heldige og fått nye dyktige kandidater i år. Det er vanligvis en veldig vanskelig oppgave å finne styremedlemmer. Som det også er å finne folk til alle andre verv i SiljanFotball. Nesten ingen har tid.
Paradoksalt nok er det flere trenere som bruker flere kvelder hver uke på fotballen som har tid til eller i hvertfall tar seg tid til å bli med i styret 2007.

Hva kan man forvente at disse nye medlemmene og det sittende styret skal gjøre?
Styret skal holde orden på økonomien. Det er viktig. Så må man melde opp lagene vi har fått beskjed om. Og vi må behandle eventuelle saker som sendes styret. Betale regninger osv. Mange små ting.

Hva man ikke skal forvente.
Styret skal ikke jobbe dugnadene alene. Hvis ingen gidder å hjelpe til når dugnadsansvarlig spør om hjelp blir det ikke utført noen dugnad. Da blir det som nå lite penger i kassa.
Det har vært et problem flere sesonger at folk blir sure og irriterte når man må bidra med å selge for eksempel isboksene. Og det er et kjempeproblem å få inn pengene. Se bare på de julekalendrene som er levert ut. Alle visste at Terje skulle ha pengene. Ikke mange løfter en finger for at han skal få dem inn.
Se de nye buene på Trollmyra. Ingen som har tid til å gi dem maling.
Se den gamle saltbua. Ligger som en plankehaug ved kiosken. Murene står fremdeles. Nesten 1 år etterpå. A-laget fikk godt betalt for den jobben.
Styret kan og skal ikke gjøre all denne jobben alene. Gidder ikke medlemmene bidra så vil alt bare forfalle.

Styret har ikke ansvar for at lagene har trenere og lagledere. Styret vil ved henvendelse fra lag selvsagt være behjelpelige, men vi kan ikke annet enn å spørre i foreldregruppa. Vil ingen så har man ikke noe lag. Styret kan selvsagt ikke pålegge noen den jobben.

Styret skal sette ting i gang men er helt avhengige av andre svar enn ”nei jeg kan dessverre ikke” hvis tingene skal fungere.

Det jeg har brukt alt for mange ord på å si er at HELE SiljanFotball sammen må bidra hvis vi skal få tingene til å fungere.

Sportsplanen skal godkjennes

eller ikke godkjennes på årsmøtet 26 februar. Sportsplanen er et verktøy som styret i SiljanFotball kan bruke som mal i årene fremover.
Hvis medlemmene er enige i dens innehold.

Hvorfor sportsplan?
Fordi styrene skifter medlemmer hele tiden. Det er greit å ha en kurs som medlemmene har blitt enige om og som ikke vingler i hytt og pine hvert år alt etter hvem som sitter i styret.

Les sportsplanen her:

8. februar 2007

Masser fra skoleutbyggingen

vil bli brukt til å forlenge grusbanen. Allum har sjekket dette med
kommunen og det vil bli endel masse til overs.
Denne overskuddsmassen vil da bli brukt til å forlenge grusbanen.

Billig og bra for både SiljanFotball og utbygger av skolen.
Utbyggingen starter om ikke lenge.

6. februar 2007

Storhamar ishockey

Ja du leste rett. Nettopp tilbrakt noen dager sammen med Storhamar ishockey G15 sin trener.
Vi snakket en del om klubbdrift. Dette kan også brukes i fotballsammenheng. Han fortalte følgende som var viktig i klubben.

Trenerkoordinator.
Klubben har en trenerkoordinator. Denne kommer stadig innom de yngre lagenes treninger.
Og han sier direkte til trener at ”dette er ikke en smart måte å trene på”
Og han instruerer deretter trenerne på de aktuelle lagene individuelt slik at de lærer mest mulig, og igjen kan lære dette videre til ungene.
Trenerne på de aldersbestemte lagene er meget glade for denne oppfølgingen.

Når det gjelder G15 så trente disse 4 ganger i uka pluss kamp. Det måtte til.

Når det gjaldt økonomi så vil også storhamermerke det når automatpengene forsvinner.
De kommer til å be kommunen om hjelp til drifting av anleggene. Som kanskje vi også må gjøre i 2007?
Når det gjaldt treningsavgift så betaler de fra 7 år kroner 3000 tre tusen i treningsavgift. Tre ganger så mye som oss...

4. februar 2007

Julekalendrene. Det mangler 13 600 kr

Alle lagene fikk i november utdelt julekalendre. Pengene for disse
skulle leveres til dugnadsansvarlig snarest etter de var solgt.
I dag 4. februar er det bare 5 av 15 lag som har levert pengene.
SiljanFotball mangler 13 600 kroner.
Laglederene må snarest mulig og i hvertfall i løpet av uka levere inn
pengene til dugnadsansvarlig som er Terje Tveitan.

2 lag på cup i helgen

Både jenter junior og jenter 14 har vært på cup i helgen. Les mer på juniorene og j14 sine hjemmesider.

Fotballsko selges


Da det ikke ble så mange klasser under Streetfotballen som først antatt, har vi noen premier til salgs:)
Det er et par Umbro Owen str 41 faste knotter og et par Adidas TRXTF str 43 grus/kunstgress.

Skoene selges høystbydende over kr 100 pr par.

Intresserte kan maile til SiljanFotball. "Budrunden" stoppes førstkommende fredag.

1. februar 2007

Kr 11 000 rett i dass

A-lagets bot på kr 11 000 måtte dessverre betales av styret. Da styret ikke så muligheten til å kreve inn disse pengene. Det er like mye som avslutning koster for alle lagene til sammen!

Dette MÅ IKKE skje igjen. Det blir veldig galt at medlemmenes penger skal brukes på bøter til seniorlaget. Og det er ikke første gangen.

Derfor er det et krav at a-laget har en lagleder klar til årsmøtet 26. februar. Han eller hun vil ha det overordnede ansvaret for at spillere med ubetalt treningsavgift og lisens IKKE spiller eller trener for Siljan. Dette står i laglederinstruksen.

Hvis dette ikke er på plass vil a-laget bli trukket 27. februar. Synd men det blir konsekvensen.

Styret forventer at spillergruppa selv klarer dette og vil ikke bidra i prosessen med å finne lagleder.

Referat styremøte her:
styremotet01februar.doc

SiljanFotball under www.startsiden.no

SiljanFotball er lagt til som peker hos abc startsiden.no. Norges største nettsted.
Ikke at det har så stor betydning men litt gøy at vi tilfredstiller kravene til å bli tatt opp der.

1600, 1400, 1200 treningsavgifter igjen...

Gulset fotball er den klubben i distriktet med flest medlemer. De har 3 baner å drifte.
Som Siljan, men Gulset er vel rundt 1000 medlemmer. Vi er vel rett over 200? Det betyr en del flere spiller å fordele utgiftene på.
Allikevel så er treningsavgiftene for noen av lagene som følger:
16 år kr 1600
14 år kr 1400
12 /13 kr 1200
9 år kr 800
Det er snakk om at disse skal økes.
I tillegg jobbes det dugnader....

Sammenligne disse med våre. Mulig en økning på kr 250 er for lite.